Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 941 od obwodnicy miejscowości Ustroń do drogi wojewódzkiej Nr 942

26 / 03 / 2021

Zadanie: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 941 od obwodnicy miejscowości Ustroń do drogi wojewódzkiej Nr 942

Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
Wykonawca: konsorcjum firm:
Lider
P.I. „IMB-Podbeskidzie” Sp. z o.o.,
ul. Górny Bór 31a,
43-430 Skoczów

Partner
M-Silnice a.s,
Pardubice,...

Rozbudowa ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej

26 / 03 / 2021

Zadanie: Rozbudowa ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej

Inwestor: Miasto Bielsko-Biała – Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
Wykonawca: EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie
Pełnienie nadzoru inwestorskiego
Termin wykonania: sierpień 2020 r.

Rozbudowa ulicy Żywieckiej w Bielsku-Białej (odcinek IVA od ulicy Narciarskiej do ulicy Mokrej)

26 / 03 / 2021

Zadanie: Rozbudowa ulicy Żywieckiej w Bielsku-Białej (odcinek IVA od ulicy Narciarskiej do ulicy Mokrej)

Inwestor: Miasto Bielsko-Biała – Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
Wykonawca: FB SERWIS S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu
Termin wykonania: grudzi...

Przebudowa kładki pieszo – rowerowej przez rzekę Odrę w ciągu ul. 11 Listopada w Opolu

26 / 03 / 2021

Zadanie: Przebudowa kładki pieszo – rowerowej przez rzekę Odrę w ciągu ul. 11 Listopada w Opolu

Inwestor: Miasto Opole – Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Wykonawca: konsorcjum firm
Lider – PBW Inżynieria Jacek Garbacz, ul. Pochyła 23 lok. 4D, 53-512 Wrocław
Partner – DROMOSTORR S.C. Paweł Chapiński,...

Budowa skrzyżowania ul. Roosevelta z ul. Piłsudskiego w Zabrzu

26 / 03 / 2021

Inwestor:

Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad