Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice

26 / 03 / 2021

Zadanie: Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności

Inwestor: Gmina Świętochłowice
Wykonawca: konsorcjum firm
- REMEA Spółka z o.o., Powązkowka 44c, 01...

Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna etap I do IV

26 / 03 / 2021

Zadanie: Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna etap I do IV: km 0,0+000 do 10+221,00 w Rybniku i Żorach

Inwestor:

Miasto Rybnik

Wykonawca:

Przedsiębiorstwo usług Technicznych „INTERCOR” Spółka z o.o. Zawiercie

Koordynator czynności nadzoru inwestorskiego

Termin wykonania: 31.07.2019

Budowa Drogi Śródmiejskiej na odcinku od Obwiednia Południowa w Rybniku do Węzła Śródmiejskiego.

26 / 03 / 2021

Zadanie: Budowa Drogi Śródmiejskiej na odcinku od Obwiednia Południowa w Rybniku do Węzła Śródmiejskiego.

Inwestor:

Miasto Rybnik

Wykonawca:

Przedsiębiorstwo usług Technicznych „INTERCOR” Spółka z o.o. Zawiercie

Koordynator czynności nadzoru inwestorskiego

Termin wykonania: 31.07.2019

Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od ul. Knurowskiej do granicy Miasta w Gliwicach

26 / 03 / 2021

Zadanie: Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od ul. Knurowskiej do granicy Miasta w Gliwicach

Inwestor: Miasto Gliwice
Wykonawca: Eurotech Sp. z o.o., ul. Hagera 41, 41-800 Zabrze
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru
Termin wykonania: grudzień 2020 r.

Budowa drogi S1 Pyrzowice – Podwarpie (III etap z wyłączeniem odcinka I w. „Pyrzowice” – w. „Lotnisko”

26 / 03 / 2021

Zadanie: Budowa drogi S1 Pyrzowice – Podwarpie (III etap z wyłączeniem odcinka I w. „Pyrzowice” – w. „Lotnisko”

Inwestor: Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
Wykonawca: konsorcjum firm Rubau Polska i Construcciones Rubau
Pełnienie funkcji Konsultanta
Termin wykonania: p...