Budowa i przebudowa dróg lokalnych w Biskupicach

12 / 04 / 2024

Budowa i przebudowa dróg lokalnych w Bikupicach z podziałem na części.

Część 1 - Budowa łącznika ul. Kossaka z ul. Drzymały

 

Zamawiający:

Miasto Zabrze - Miejski Zarząd Dróg, ul. Kasprowicza 8, 41-803 Zabrze

Wykonawca:

FIL-BUD Spółka z o.o., ul. Sikorskiego 115A, 44-103 Gliwice

Inspek...

Modernizacja pomieszczeń na potrzeby laboratorium z wyposażeniem, w tym aparaturę do badań genetycznych

23 / 02 / 2024

Modernizacja pomieszczeń na potrzeby laboratorium z wyposażeniem, w tym aparaturę do badań genetycznych (w kierunku gruźlicy, SARS-CoV-2 i innych drobnoustrojów)

Zamawiający:

Szpital Chorób Płuc im.Św. Józefa

ul. Dworcowa 31, 44-145 Pilchowice

Inwestor Zastępczy:

Inwestycje Budownictwo Han...

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci TEN-T na drodze krajowej nr 91 – zadanie nr 3 – Przebudowa odcinka Zawada – Siedlec Duży

13 / 02 / 2024

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci TEN-T na drodze krajowej nr 91 – zadanie nr 3 – Przebudowa odcinka Zawada – Siedlec Duży

Zamawiający:

Generalna Dyrekcja Dróg krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach

ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice

Projektant:

„GRAMAR” Sp. z o.o. 

ul. P...

Przebudowa DW 921 w Gminie Pilchowice Etap II

09 / 01 / 2024

Nazwa zadania:

Przebudowa DW 921 w Gminie Pilchowice - Etap II

Zamawiający:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice

Wykonawca:

Lider konsorcjum - COLAS Poska Spółka z o.o.

ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie

Członek konsorcjum - SILESIA INVEST Spółka z o.o., s...

Przebudowa ulicy Chłopskiej w Zabrzu

09 / 01 / 2024

Przebudowa ulicy Chłopskiej w Zabrzu

Zamawiający:

Miasto Zabrze - Miejski Zarząd Dróg

ul. Kasprowicza 8, 41-803 Zabrze

Wykonawca:

DROGOPOL Spółka z o.o.

ul. Siemianowicka 52d, 40-301 Katowice

Inżynier:

Inwestycje Budownictwo Handel "Inwest-Complex" Spółka z o.o.

ul. Góry Chełmskiej...