INWESTYCJE, BUDOWNICTWO, HANDEL
„INWEST-COMPLEX” Sp. z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Góry Chełmskiej 15
NIP: 631-10-26-430


tel.: +48 32 231 03 84
centrala: +48 32 401 08 70,  +48 601 44 21 24

e-mail: info@inwest-complex.pl