Modernizacja pomieszczeń na potrzeby laboratorium z wyposażeniem, w tym aparaturę do badań genetycznych

Modernizacja pomieszczeń na potrzeby laboratorium z wyposażeniem, w tym aparaturę do badań genetycznych (w kierunku gruźlicy, SARS-CoV-2 i innych drobnoustrojów)

Zamawiający:

Szpital Chorób Płuc im.Św. Józefa

ul. Dworcowa 31, 44-145 Pilchowice

Inwestor Zastępczy:

Inwestycje Budownictwo Handel "Inwest-Complex" Spółka z o.o.

ul. góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice

 

Zadanie:

  • polega na generalnym remoncie odrębnego budynku byłej administracji i dostosowaniu go do potrzeb laboratorium diagnostycznego
  • dotyczy budynku, który wraz z pozostała częścią kompleksu Szpitala, w ramach otaczającego ogrodzenia, wpisany jest do rejestru zabytków pod nr A/1312/23 z dnia 01.12.2023 r. (stary nr wpisu: 290/60 z dnia 21.12.1960 r.)
  • jest realizowane przy wsparciu środków pochodzących z dotacji celowej przyjętej uchwałą Województwa Śląskiego nr VI/32/2/2023 z dnia 21.12.2023 r.

Planowany termin zakończenia: grudzień 2024 r.