Poznaj szczegóły realizacji
Poznaj szczegóły realizacji
Poznaj szczegóły realizacji

Witamy na stronie Inwest Complex - lidera obsługi inwestycji

Firma INWEST-COMPLEX Sp. z o.o. istnieje od roku 1995 i jest bezpośrednim sukcesorem powstałych ponad 60 lat temu służb obsługi inwestycji zajmujących się organizacją i nadzorem procesów inwestycyjnych w budownictwie. Od chwili swego powstania sukcesywnie się rozwija wykorzystując coraz to nowe metody pracy i zarządzania, czerpiąc jednocześnie wzory z bogatych doświadczeń swego poprzednika.

poznaj nas lepiej

Zobacz zrealizowane przez nas inwestycje
podzielone na główne działy

Obiekty kubaturowe
Infrastruktura techniczna

Zaufali nam

Ilość naszych zadowolonych klientów jest dla nas najlepszą rekomendacją.

Miasto Jastrzębie Zdrój
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Rybnik
Miasto Będzin
Centrum Onkologii w Gliwicach
Eaton Automotive Systems
Formpol
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Miejski Zarząd Dróg Bielsko Biała
Najwyższa Izba Kontroli
MZUM Katowice
Zarzad Dróg Wojewódzkich w Katowicach
Miasto Żory
Gierałtowice
Urząd Miejski w Gliwicach
Saint Global Glass
Węglokoks
Zarzad Dróg Wojewódzkich w Opolu

Kontakt z nami

INWESTYCJE, BUDOWNICTWO, HANDEL
„INWEST-COMPLEX” Sp. z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Góry Chełmskiej 15
NIP: 631-10-26-430


tel.: +48 32 231 03 84
centrala: +48 32 401 08 70,  +48 601 44 21 24
fax.: +48 32 231 48 64

e-mail: info@inwest-complex.pl

Inwest – Complex” Sp. z o.o. w ramach swojej działalności pełni na zlecenie swoich Klientów obowiązki: Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Inwestora Zastępczego, Inżyniera Kontraktu, Inżyniera Rezydenta, Kierownika Projektu,

a także szeroko pojęte zadania w zakresie przygotowania, projektowania i organizacji procesów inwestycyjnych w budownictwie.

Bierzemy także udział w przygotowaniu i prowadzeniu inwestycji współfinansowanych ze środków pomocowych min. Unii Europejskiej i Banku Światowego, realizowanych w oparciu o zasady FIDIC.

Oferujemy nasze usługi na terenie całego kraju, a przede wszystkim na terenie Polski południowej, dla szerokiej gamy Inwestorów.