Poznaj szczegóły realizacji
Poznaj szczegóły realizacji
Poznaj szczegóły realizacji

Witamy na stronie Inwest Complex - lidera obsługi inwestycji

Firma INWEST-COMPLEX Sp. z o.o. istnieje od roku 1995 i jest bezpośrednim sukcesorem powstałych ponad 60 lat temu służb obsługi inwestycji zajmujących się organizacją i nadzorem procesów inwestycyjnych w budownictwie. Od chwili swego powstania sukcesywnie się rozwija wykorzystując coraz to nowe metody pracy i zarządzania, czerpiąc jednocześnie wzory z bogatych doświadczeń swego poprzednika.

poznaj nas lepiej

Zobacz zrealizowane przez nas inwestycje
podzielone na główne działy

Obiekty kubaturowe
Infrastruktura techniczna
Budowle hydrotechniczne
Obiekty Sportowe
Rekultywacja i rewitalizacja

Zaufali nam

Ilość naszych zadowolonych klientów jest dla nas najlepszą rekomendacją.

Miasto Jastrzębie Zdrój
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Rybnik
Miasto Będzin
Centrum Onkologii w Gliwicach
Eaton Automotive Systems
Formpol
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Miejski Zarząd Dróg Bielsko Biała
Najwyższa Izba Kontroli
MZUM Katowice
Zarzad Dróg Wojewódzkich w Katowicach
Miasto Żory
Gierałtowice
Urząd Miejski w Gliwicach
Saint Global Glass
Węglokoks
Zarzad Dróg Wojewódzkich w Opolu
Miasto Zabrze
Miasto Świętochłowice
Lasy Państwowe

Kontakt z nami

INWESTYCJE, BUDOWNICTWO, HANDEL
„INWEST-COMPLEX” Sp. z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Góry Chełmskiej 15
NIP: 631-10-26-430


tel.: +48 32 231 03 84
centrala: +48 32 401 08 70,  +48 601 44 21 24
fax.: +48 32 231 48 64

e-mail: info@inwest-complex.pl

Inwest – Complex” Sp. z o.o. w ramach swojej działalności pełni na zlecenie swoich Klientów obowiązki: Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Inwestora Zastępczego, Inżyniera Kontraktu, Inżyniera Rezydenta, Kierownika Projektu,

a także szeroko pojęte zadania w zakresie przygotowania, projektowania i organizacji procesów inwestycyjnych w budownictwie.

Bierzemy także udział w przygotowaniu i prowadzeniu inwestycji współfinansowanych ze środków pomocowych min. Unii Europejskiej i Banku Światowego, realizowanych w oparciu o zasady FIDIC.

Oferujemy nasze usługi na terenie całego kraju, a przede wszystkim na terenie Polski południowej, dla szerokiej gamy Inwestorów.