Zadanie: Wykonanie prac zabezpieczających na terenie hałdy Ruda w Zabrzu

Nazwa kontraktu:
„Wykonanie prac zabezpieczających na terenie hałdy Ruda w Zabrzu”

ZAMAWIAJĄCY:
Miasto Zabrze z siedzibą władz w Urzędzie Miejskim
Ul. Powstańców Śl. 5-7
41-800 Zabrze
Tel. (32) 373 33 00

INŻYNIER KONTRAKTU
Inwestycje, Budownictwo, Handel
“Inwest - Complex” Sp. z o.o.
Ul. Góry Chełmskiej 15
44-100 Gliwice
Tel. (32) 40 108 70

GENERALNY WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
- Grupa Drotex Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Ul. Bojkowska 37/112
44-100 Gliwice – Lider konsorcjum
- Drotex PKL Leszek Galos
Ul. Drozdów 4/11
41-705 Ruda Śląska – Partner konsorcjum

Termin realizacji: 25.10.2019 – 06.12.2019r.
Wartość wykonanej usługi wyniosła: 72 500,00 zł netto, 89 175,00 zł brutto
Wartość nadzorowanych robót wyniosła: 10 000,00 zł netto, 12 300,00 zł brutto

PODSTAWY PRAWNE REALIZACJI KONTRAKTU.

- Dokumentacja przetargowa, warunki kontraktu,
- Umowa nr CRU/2334/2019 z dnia 25.10.2019 r. zawarta w Zabrzu pomiędzy Miastem Zabrze a Inwestycje, Budownictwo, Handel „Inwest-Complex” sp. z o.o.
- Umowa nr CRU/2260/2019 z dnia 25.10.2019 r. zawarta w Zabrzu pomiędzy Miastem Zabrze a konsorcjum firm: Grupa Drotex Sp. z o.o. Spółka Komandytowa oraz Drotex PKL Leszek Galos

2. LOKALIZACJA
Prace prowadzone były w Zabrzu przy ul. Trębackiej na terenie hałdy Ruda.
3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH KONTRAKTEM
- Wytyczenie w terenie i wykonanie rowu o długości ok. 160 m, głęb. 3m i szerokości dna 0,8m
- Wypełnienie wykopu materiałem uszczelniającym, wraz z jego zagęszczeniem
- Karczowanie obszaru hałdy o pow. 5000 m 2 , po północnej stronie rowu w kierunku do ul. Trębackiej
- Wykonanie powierzchniowej okrywy uszczelniającej na w/w obszarze w postaci rozścielonej i zagęszczonej warstwy o miąższości 0,5m wykonanej z ziemi i gleby, pozwalającej na zabezpieczenie nasypów hałdy przed kontaktem z czynnikami atmosferycznymi i zminimalizowanie emisji gazów pożarowych i odoru