Zadanie: Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych w Gliwicach ul. Chorzowska 5 – budowa sali sportowej

ZAMAWIAJĄCY:
Miasto Gliwice, ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

WYKONAWCA:
Firma Zakład Produkcyjno – Handlowo - Usługowy Import-Export „KROMAR” Marian Krotla ul. Bór 143/157, 42-200 Częstochowa

INŻYNIER KONTRAKTU:
„INWEST - COMPLEX” Sp. z o.o., ul. Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice
PROJEKTANT:
PROEXBUD Wrocław Sp. z o.o., ul. Alfreda Nobla 3, 50-249 Wrocław

WYBRANE DANE KONTRAKTOWE:
Przekazanie placu budowy: 06.06.2012
Data zakończenia robót: 04.12.2013
Wartość zadania: 9 400 450,11 zł brutto

Dane techniczne wykonanego zadania:
Powierzchnia zabudowy: 1 864,29 m2
Powierzchnia użytkowa: 2 233,10 m2
Kubatura: 17 556 m3
Szerokość: 37,41 m
Długość: 54,30 m
Wysokość 11,20 m
Ilość miejsc na widowni 285 miejsc

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:
Budynek wykonano jako jednoprzestrzenną salę sportową z areną główną umożliwiającą przeprowadzenie zajęć szkolnych i zawodów sportowych w:

  • koszykówce - boisko pełno wymiarowe: 15x28m +2m strefa bezpieczeństwa, oraz możliwości umieszczania 2 boisk do mini koszykówki,
  • piłce siatkowej - boisko pełno wymiarowe: 9x18m +3m strefa bezpieczeństwa, oraz 3 boiska treningowe,
  • piłce ręcznej - boisko pełnowymiarowe: 20x40m +1 i 2m strefa bezpieczeństwa,
  • piłce nożnej halowej - boisko pełnowymiarowe: 20x40m +1 i 2m strefa bezpieczeństwa,
  • tenisa ziemnego - boisko o wym. 10,97x23,77m z strefą bezpieczeństwa 18,29x36,57m,
  • badmintona - 3 boiska 6,1x13,4m +0,5 i 4,5m strefą bezpieczeństwa,
  • rekreacji górskiej - ściana wspinaczkowa wysokość 8,50m, łączna szerokość podstawy 11,25m; wysięg przewieszenia do 2,00m;
  • sportów walki

Sala może być wykorzystana do organizacji zawodów oraz przeprowadzania zajęć; 2 (koszykówka, mini koszykówka) lub 3 (siatkówka, badminton) grup ćwiczących poprzez podzielenia boiska głównego na 2 lub 3 części za pomocą siatek.. Kosze do gry w koszykówkę są podwieszane do konstrukcji i składane elektrycznie. Dwa kosze umieszczono prostopadle do ścian szczytowych; pozostałe ułożone prostopadle do dłuższego boku areny głównej służą do gry w mini koszykówkę. Widownia wyposażona w 285 miejsc siedzących na trybunach stałych z możliwością powiększenia o miejsca na ławeczkach na arenie głównej oraz miejsca stojące na „galerii”. Arena główna po odpowiednim zabezpieczeniu podłogi sportowej umożliwia organizację widowiska czy imprezy estradowej. Istniejące magazyny umożliwiają przechowywanie sprzętów sportowych. Zaplecza sanitarne, szatnie zawodników, szatnie dla osób nie pełno sprawnych (NPS), WC dla zawodników oraz recepcja znajdują się na parterze i pod trybunami. Zaplecze wyposażone jest w 2 zespoły szatniowe po 2 szatnie na parterze. Umożliwia to jednoczesne korzystanie 60-ciu osobom ćwiczącym oraz kolejnym 60 przygotowującym się do ćwiczeń. Ponadto na parterze umieszczono szatnie dla trenerów oraz jedną szatnię dla osób NPS. Uzupełnienie parteru stanowią magazyny sportowe, szatnie dla pracowników, pomieszczenia techniczne oraz dodatkowy hol wejściowy dla uczniów. Na piętrze zlokalizowano: salę fitness i siłownię wraz z zespołami szatniowo - sanitarnymi 2 x 15osób oraz bufet i salę do tenisa stołowego z 2-ma stołami do pig-ponga. Na piętrze i parterze znajdują się 2 zespoły toalet (damska, męska oraz dla NPS) ogólnodostępne dla publiczności. Przestrzeń hali otoczona jest z 2 stron niższą częścią budynku 2 kondygnacyjnego umożliwiającą swobodne poruszanie się pomiędzy 2 wejściami i 2 klatkami schodowymi. Wejście główne zlokalizowane jest w narożniku części niskiej. Wytworzono dwa hole: główny połączony z barem wykorzystywany do celów komercyjnych, imprez sportowych, umożliwiający korzystanie z hali po zamknięciu szkoły oraz drugi z łącznika między Zespołem Szkół Techniczno-Informatycznych, a salą, który wykorzystywany będzie na co dzień przez uczniów Zespołu Szkół.