Zadanie: Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Gliwicach ul. Kozielska 1 – budowa sali sportowej

Zadanie: Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych z łącznikiem i infrastrukturą techniczną w Gliwicach ul. Kozielska 1 – BUDOWA SALI SPORTOWEJ

ZAMAWIAJĄCY: Miasto Gliwice, ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

WYKONAWCA: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „KARTEL” S. A.
ul. Przemysłowa 8, 28-300 Jędrzejów.

INŻYNIER KONTRAKTU: „INWEST - COMPLEX” Sp. z o.o.,
ul. Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice

PROJEKTANT: PROEXBUD Wrocław Sp. z o.o., ul. Alfreda Nobla 3, 50-249 Wrocław

WYBRANE DANE KONTRAKTOWE:

Przekazanie placu budowy: 16.01.2012
Data zakończenia robót: 23.07.2013
Wartość zadania: 9 689 177,40 zł brutto

Dane techniczne wykonanego zadania :

pow. zabudowy: 1 922,6 m2
pow. użytkowa: 2 295,3 m2
pow. netto: 2 349,1 m2
pow. całkowita: 2 690,0 m2
kubatura: 17 875,0 m3
ilość miejsc na widowni: 285

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:
Budynek wykonano jako jednoprzestrzenną salę sportową z areną główną umożliwiającą przeprowadzenie zajęć szkolnych i zawodów sportowych w:

  • koszykówce, boisko pełno wymiarowe: 15x28m +2m strefa bezpieczeństwa, oraz możliwości umieszczania 2 boisk do mini koszykówki,
  • piłce siatkowej: boisko pełno wymiarowe: 9x18m +3m strefa bezpieczeństwa, oraz 3 boiska treningowe,
  • piłce ręcznej: boisko pełnowymiarowe: 20x40m +1 i 2m strefa bezpieczeństwa,
  • piłce nożnej halowej, boisko pełnowymiarowe: 20x40m +1 i 2m strefa bezpieczeństwa,
  • boisko do tenisa ziemnego: 10,97x23,77m z strefą bezpieczeństwa 18,29x36,57m,
  • badmintona: 3 boiska 6,1x13,4m +0,5 i 4,5m strefą bezpieczeństwa,
  • rekreacji górskiej: ściana wspinaczkowa wysokość 8,50m, łączna szerokość podstawy 11,25m; wysięg przewieszenia do 2,00m;
  • sportów walki

Sala może być wykorzystana do organizacji zawodów oraz przeprowadzania zajęć 2 (koszykówka) lub 3 grup ćwiczących poprzez podzielenia boiska głównego na 2 lub 3 części za pomocą siatki. Kosze do gry w koszykówkę są podwieszane do konstrukcji i składane elektrycznie. Dwa kosze umieszczono prostopadle do ścian szczytowych; pozostałe ułożone prostopadle do dłuższego boku areny głównej służą do gry w mini koszykówkę. Widownia ma 285 miejsc siedzących na trybunach stałych z możliwością powiększenia o miejsca na ławeczkach przy arenie głównej i miejsca stojące na „galerii”. Arena główna po odpowiednim zabezpieczeniu podłogi sportowej umożliwia organizację widowiska czy imprezy estradowej. Istniejące magazyny umożliwiają przechowywanie sprzętów sportowych. Zaplecza sanitarne, szatnie zawodników, szatnie dla osób NPS, WC dla zawodników oraz recepcja znajdują się na parterze i pod trybunami. Zaplecze wyposażone jest w 2 zespoły szatniowe po 2 szatnie na parterze co umożliwia jednoczesne korzystanie 60-ciu osobom ćwiczącym oraz kolejnym 60 przygotowującym się do ćwiczeń. Ponadto na parterze umieszczono szatnie dla trenerów oraz jedną szatnię dla osób NPS. Uzupełnienie parteru stanowią magazyny sportowe, szatnie dla pracowników, pomieszczenia techniczne oraz dodatkowy hol wejściowy dla uczniów. Na piętrze zlokalizowano: salę fitness i siłownię wraz z zespołami szatniowymi 2 x 15os oraz bufet i salę do tenisa stołowego z 2-ma stołami. Na piętrze i parterze znajdują się 2 zespoły toalet (damska, męska oraz NPS) ogólnodostępne dla publiczności. Przestrzeń hali otoczona jest z 2 stron niższą częścią budynku miejscami 2 kondygnacyjną umożliwiającą swobodne poruszanie się pomiędzy 2 wejściami i 2 klatkami schodowymi. Wejścia główne zlokalizowane są w narożniku części niskiej. Wytworzono dwa hole: główny połączony z barem wykorzystywany do celów komercyjnych, imprez sportowych, umożliwiający korzystanie z hali po zamknięciu szkoły oraz łącznika między Zespołem Szkół Ekonomiczno-Usługowych a salą, który wykorzystywany będzie na co dzień przez uczniów.