Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy żelbetowej wieży obserwacyjnej w Leśnictwie Łącza Nadleśnictwa Rudziniec

 

Zamawiający:

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rudziniec

Leśna 7, 44-160 Rudziniec

 

Projektant:

Przedsiębiorstwo Budowlane KOMIN-PIEC-BUD Majcherczyk i Wspólnicy Spółka Jawna

Grajewska 24, 85-382 Bydgoszcz

 

Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Budowlane KOMIN-PIEC-BUD Majcherczyk i Wspólnicy Spółka Jawna

Grajewska 24, 85-382 Bydgoszcz

 

Inżynier kontraktu, Inspektor Nadzoru, Konsultant:

Inwestycje Budownictwo Handel "Inwest-Complex" Spółka z o.o.

Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice

 

Termin realizacji: 10.2021 - 3.03.2022

 

Wartość kontraktu/zadania: 237 000,00 zł netto (291 510,00 zł brutto)

 

Opis zrealizowanego zadania:

Celem zadania był remont istniejącej dostrzegalni przeciwpożarowej o wysokości całkowitej H≈37,00 m, średnicy zewnętrznej: ɸ=2,00 m i średnicy wewnętrznej ɸ=1,60 m z zamontowaną na szczycie kabiną obserwacyjną oraz galerią obserwacyjną na poziomie +29,25m.

Przebudowa polegała na:

 • wymianie kabiny obserwatora wraz ze stropem stalowo-żelbetowym,
 • demontażu istniejącej komunikacji złożonej z drabiny stalowej i zastąpienie jej schodami drabiniastymi pomiędzy poz. +31,60, a poz. +33,97,
 • wyposażenie kabiny obserwatorskiej w zewnętrzny podest o szerokości 70 cm,
 • wykonaniu zagęszczenia prętów balustrady na poziomie galerii widokowej poziomie +29,25m,
 • wykonaniu zabezpieczeń antykorozyjnych elementów stalowych galerii obserwacyjnej na poziomie +29,25 m oraz trzonu nośnego schodów,
 • wykonaniu naprawy powierzchni trzonu oraz zwieńczenia trzonu żelbetowego,
 • wykonaniu zabezpieczenia zewnętrznej ściany trzonu środkami przeciwgrzybicznymi wraz z hydrofobizacją i malowaniem,
 • wykonaniu zabezpieczenia wewnętrznej ściany,
 • wymianie moskitier stalowych o wymiarach 30x60 cm – 13 szt.,
 • wykonaniu ogrodzenia wokół wieży o wymiarach 10x10 [m],
 • montażu instalacji fotowoltaicznej,
 • montażu instalacji elektrycznej.

Podstawowe parametry przebudowanej wieży obserwacyjnej:

 • całkowita wysokość wieży obserwacyjnej H≈37,00 m od poziomu terenu
 • poziom podłogi kabiny obserwatora 34,17 m od poziomu terenu
 • powierzchnia zabudowy 3,14 m2
 • powierzchnia kabiny obserwatora 6,10 m2
 • średnia wysokość kabiny obserwatora (od podłogi) 2,76 m
 • komunikacja wewnętrzna:
  • istniejące schody stalowe spiralne od poz. 0,00 do +31,60 m
  • nowo wykonane schody stalowe drabiniaste od poz. +31,60 do +33,97 m
 • strop o średnicy 4,30 m na wysokości +33,70 m
 • galeria stalowa o zmiennej szerokości od 65 do 70 cm