Zadanie: Zabezpieczenie kościołów drewnianych na terenie Archidiecezji Katowickiej

Kuria Metropolitalna w Katowicach , ul.Jordana 39

18.11.2009 – 2010 – Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego przy robotach budowlanych w ramach realizacji projektu pn.: Zabezpieczenie kościołów drewnianych na terenie Archidiecezji Katowickiej

Inwestycja obejmuje wykonanie kompleksowych systemów zabezpieczeń chroniących przed pożarem, włamanie i napadem 17 obiektów sakralnych konstrukcji drewnianej.

Formą zabezpieczeń są elektryczne systemy alarmowe oraz system gaśniczy