Zadanie: Wykonanie zintegrowanego systemu zarządzania budynkami dla budynków położonych w Katowicach przy ul. Ligockiej 103, na terenie Parku Przemysłowego „Euro Centrum”

ZAMAWIAJĄCY:
Park Naukowo Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o. ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice

WYKONAWCA:
WASKO S.A. ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice

INŻYNIER KONTRAKTU:
„INWEST - COMPLEX” Sp. z o.o., ul. Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice

PROJEKTANT:
WASKO S.A. ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice

WYBRANE DANE KONTRAKTOWE:

Data podpisania umowy: 25.07.2012r.
Data zakończenia : 30.04.2014 r.
Wartość zadania brutto: 758 159,60 zł

CHARAKTERYSTYKA ZAMÓWIENIA:
Realizacja robót:
Etap I:
Budynek 1 A, 1 B, 1 C Prace instalacyjne obejmowały swym zakresem: montaż liczników energii elektrycznej, instalację routera sieci LON oraz podłączenie w/w urządzeń do magistrali sieci LonWorks.

Etap II:
Budynek 1 D (montaż liczników energii elektrycznej, montaż i oprogramowanie sterownika TAC Xenta, instalację routera sieci LON oraz podłączenie w/w urządzeń do magistrali sieci LonWorks)
Budynek 2 (montaż liczników energii elektrycznej, wymianę sterowników central wentylacyjnych Galileo AirMAX, instalację routera sieci LON oraz podłączenie w/w urządzeń do magistrali sieci LonWorks)
Budynek 3 (montaż 17-tu liczników energii elektrycznej, wymiana sterownika TAC Xenta, instalację routera sieci LON oraz podłączenie w/w urządzeń do magistrali sieci LonWorks)
Budynek 4 (montaż liczników energii elektrycznej, instalację interfejsu sieciowego sieci LON oraz podłączenie w/w urządzeń do magistrali sieci LonWorks)
Budynek 5(wycofano)
Budynek 6 (montaż interfejsu sieciowego NIC-IP. Interfejs sieci LonWorks został zabudowany w istniejącej rozdzielnicy pomieszczenia technicznego budynku6)

Etap III
Budynek 7 (montaż interfejsu sieciowego NIC-IP oraz modułu komunikacyjnego LON CMSC6 dla agregatu wody lodowej.),
Budynek 8 (nie wykonano prac montażowych)
Budynek 9 (montaż liczników energii elektrycznej, montaż interfejsu sieciowego NIC-IP, instalację modułu wyjść analogowych TAC Xenta oraz podłączenie w/w urządzeń do magistrali sieci LonWorks.)