Zadanie: Wykonanie systemu klimatyzacji i budowa kotłowni gazowej w budynku Dyrekcji GOOG w Zabrzu, przy ul. Mikulczyckiej 5

NAZWA KONTRAKTU: „Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania polegającego na wykonaniu systemu klimatyzacji i budowie kotłowni gazowej w budynku Dyrekcji GOOG w Zabrzu, przy ul. Mikulczyckiej 5”

ZAMAWIAJĄCY: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna w Warszawie Górnośląski Oddział Handlowy w Zabrzu

WYKONAWCA: Art-Klima Bieńkowski Sroczyński Sp.J. Nadzór Inwestorski: „INWEST-COMPLEX” Sp. z o.o. ul. Góry Chełmskiej 15,44-100 Gliwice

WYBRANE DANE KONTRAKTOWE:

Data podpisania umowy: 04.02.2013 r.
Data przekazania placu budowy: 17.04.2013 r.
Rzeczywista data zakończenia 30.09.2013 r.
Wartość Kontraktu netto: 745 000 PLN

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:
Przedmiotem inwestycji było wykonanie systemu klimatyzacji i budowa kotłowni gazowej w budynku Dyrekcji GOOG w Zabrzu, przy ul. Mikulczyckiej 5”

W ramach realizowanej inwestycji wykonano następujący zakres robót:

INSTALACJA GAZOWA:

Zasilenie instalacji gazowej poprzez punkt redukcyjno- pomiarowy w szczególności wykonano:

  • montaż przewodów gazowych od punktu gazowego do dwóch agregatów chłodniczych, zlokalizowanych na zewnątrz budynku wraz z podłączeniem
  • montaż przewodów gazowych od punktu gazowego do dwóch kotłów gazowych w budowanej kotłowni gazowej wraz z podłączeniem

UKŁAD KLIMATYZACJI

Wykonano klimatyzacje komfortu, pracującej na powietrzu czerpanym z bezpośrednio pomieszczeń. Układ klimatyzacji zrealizowano poprzez 2-rurowy system ECO-G firmy Panasonic typu GHP (gazowa pompa ciepła) opartych na 2 odrębnych systemach. Źródłem chłodu (opcjonalnie ciepła) są dwa niezależne agregaty firmy Panasonic zasilane gazem ziemnym. W skład każdego systemu wchodzą:

  • jednostka zewnętrzna zasilana gazem ziemnym
  • jednostki wewnętrzne kasetonowe 600x600 oraz 900x900

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

W zakresie instalacji elektrycznych wykonano podłączenie zasilania do jednostek zewnętrznych i wewnętrznych oraz tablicy kotłowni gazowej. Przeprowadzono rozbudowę głównej tablicy rozdzielczej budynku oraz tablic rozdzielczych poszczególnych kondygnacji

KOTŁOWNIA GAZOWA

Budowę kotłowni wykonano w wydzielonym pomieszczeniu na parterze budynku. W szczególności wykonano:

  • montaż dwóch kotłów kondensacyjnych
  • montaż podgrzewacza pojemnościowego
  • zabezpieczenia układu kotłowego (zawory bezpieczeństwa, naczynia wzbiorcze itp.)
  • nowy system wentylacji kotłowni, instalacje odprowadzania skroplin
  • system sterowania pracą kotłowni oraz system sterowania pracą układu C.W.U. w okresie letnim

Dane charakterystyczne obiektu:

Powierzchnia użytkowa 2 433,70 m2
Kubatura 10 803,80 m3