Zadanie: Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych związanych z adaptacją pod serwerownię (DATA CENTER) pomieszczeń znajdujących się na parterze nowobudowanego w Katowicach przy ul. Ligocka 103 budynku nr 8

ZAMAWIAJĄCY:
Park Naukowo Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o. ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice

WYKONAWCA:
NextiraOne Polska Sp. z o.o. ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa

INŻYNIER KONTRAKTU:
„INWEST - COMPLEX” Sp. z o.o., ul. Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice

PROJEKTANT:
NIXEN Sp. z o.o. ul. Raszyńska 67, 05 – 090 Raszyn

PROJEKT GRUPA Sławomir Kostur ul. Wyzwolenia 74 Piekary Śl. 41 - 940 TEL/FAX: 32 767 90 35

WYBRANE DANE KONTRAKTOWE:
Data podpisania umowy (roboty budowlane): 09.07.2013 r.
Rzeczywista data zakończenia: 09.05.2014
Data zakończenia czynności Odbioru Końcowego: 23.05.2014
Wartość zadania: 21.881.545.19 zł brutto

Dane techniczne wykonanego zadania :

 • Powierzchnia użytkowa – 7428,20m2
 • Powierzchnia zabudowy: 1935,70 m2 – budynek istniejący
 • Powierzchnia wewnętrzna podlegająca zmianie przeznaczenia:
  • Poziom -1 kondygnacja podziemna adaptowana na serwerownię – 515,34m2
  • Poziom 1/A – doprojektowana kondygnacja biurowa - 533,87 m2
  • Poziom 1/C - doprojektowana kondygnacja biurowa - 615,31 m2
 • Wysokość: 17,75 m budynek średniowysoki istniejący
 • Liczba kondygnacji:
  • nadziemne: 4 – budynek istniejący
  • podziemne: 1 – budynek istniejący

CHARAKTERYSTYKA ZAMÓWIENIA:
Roboty wykonywane na podstawie dokumentacji projektowo – kosztorysowej adaptacji pod serwerownię (Data Center) pomieszczeń znajdujących się na parterze nowobudowanego w Katowicach przy ul. Ligocka 103 budynku nr 8 segment A

Zakres I - roboty budowlane. Wykonanie prac budowlano – konstrukcyjnych zgodnie z przekazaną dokumentacją projektową w tym: prace konstrukcyjno – budowlane, instalacja podłogi technicznej wraz wzmocnieniami pod elementy, dostawa i montaż stolarki drzwiowej, budowa przegrodzeń w komorze IT, wyizolowanie pomieszczenia komory IT do wymogów projektu, dostawa i montaż podnośnika przeładunkowego.
Zakres II – wykonanie robót instalacyjnych i okablowania Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie:

 • instalacji elektrycznej
 • instalacji sanitarnej
 • systemów i instalacji zawartych w projektach technicznych.
 • dostawa i montaż szaf rackowych wraz z zabudową

Zakres III – wykonanie systemów zabezpieczeń budynku nr 8, alarmu pożarowego i zarządzania budynkiem BMS
Zakres IV – dostawa sprzętu, oprogramowania i licencji opisanych w dokumentacji projektowej. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy: wykonanie prac instalacyjno – konfiguracyjnych tj. dostawa, montaż i uruchomienie:

 • systemów związanych ze składowaniem i przetwarzaniem danych
 • infrastruktury sieciowej
 • usług dla klientów końcowych