Zadanie: Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Goździkowa 2 w Gliwicach – termomodernizacja modernizacja budynku

Nazwa zadania:

Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Goździkowa 2 – termomodernizacja i modernizacja budynku
Zamawiający:

Miasto Gliwice
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice

Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Budowlane INTRABUD,
ul. Szkolna 2A/10
58-160 Świebodzice

Inżynier Kontraktu:

Inwestycje, Budownictwo, Handel
„Inwest - Complex” Sp. z o.o.
ul. Góry Chełmskiej 15
44-100 Gliwice

Biuro Projektów:

Pro Pomiar s.c
ul. Legionów 59
42-200 Częstochowa

Wybrane dane kontraktowe:

Data podpisania umowy z Wykonawcą: 28.04.2015 r.
Data przekazania terenu budowy: 05.05.2015 r.
Umowna data zakończenia robót: 28.09.2015 r.
Data zakończenia robót wg aneksów: 16.10.2015 r.
Wartość robót wg umowy brutto (w tym 23% VAT): 1 496 435,67 zł
Wartość robót wg aneksu z dnia 28.09.2015: 1 429 094,34 zł
Wartość robót dodatkowych (wg umowy z dnia 13.10.2015): 38 991,00 zł

Wykaz wykonanych robót:

 • Ocieplenie części ścian zewnętrznych i piwnic metodą BSO
 • Remont studzienek przyokiennych piwnic
 • Docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją
 • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w poziomie piwnic
 • Montaż nawietrzaków okiennych
 • Wymiana parapetów zewnętrznych
 • Demontaż i montaż rur spustowych
 • Wymiana instalacji odgromowej oraz opraw oświetlenia
 • Zabezpieczenie budynku przed graffiti
 • Wymiana kotłowni węglowej wraz z modernizacją pomieszczeń kotłowni
 • Remont pomieszczenia składu opału
 • Wymiana instalacji co i cwu
 • Przebudowa przyłączy kanalizacji deszczowej i sanitarnej
 • Budowa drenażu opaskowego wokół budynku
 • Odtworzenie nawierzchni utwardzonych z betonowej kostki brukowej
 • Drobne prace remontowe i modernizacyjne
 • Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku