Zadanie: Rozbudowa Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu (moduł C) – utworzenie ogólnopolskiego centrum kliniczno – naukowego transplantacji płuc i serca oraz leczenia mikowiscydozy u dorosłych i dzieci

Nazwa zadania: ROZBUDOWA ŚLĄSKIEGO CENTRUM CHORÓB SERCA W ZABRZU (moduł C) - utworzenie ogólnopolskiego Centrum kliniczno-naukowego transplantacji płuc i serca oraz leczenia muskowiscydozy u dorosłych i dzieci.

ZAMAWIAJĄCY:                               Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9,             41-800 Zabrze

INWESTOR ZASTĘPCZY:               MIASTOPROJEKT Wrocław Sp. z o.o.

 1. Św. Mikołaja 8-11, 50-125 Wrocław

                                                                „INWEST - COMPLEX” Sp. z o.o.,
ul. Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice

PROJEKTANT:                                   INTECH Sp. z o.o
ul. Piątkowska 201A, 61-693 Poznań

 

WYKONAWCA:                                  IDS-BUD S.A,
ul. Grzybowska 87; 00-844 Warszawa

WYBRANE DANE KONTRAKTOWE:

Data podpisania umowy z Wykonawcą:                         29.04.2013 r.

Data przekazania terenu budowy:                                    08.05.2013 r.

Umowna data zakończenia:                                              31.01.2015 r.

Zakończenie czynności Odbioru Końcowego:                 10.06.2015 r.

Wartość zadania wg umowy brutto:                           60 789 317,93 zł

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

Przedmiotem realizacji była „Rozbudowa Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu (moduł C) – utworzenie ogólnopolskiego centrum kliniczno-naukowego transplantacji płuc i serca oraz leczenia mukowiscydozy u dorosłych i dzieci”, w rejonie pomiędzy ulicami Marii Curie Skłodowskiej, Jagiellońskiej, Dąbrowskiego w Zabrzu. Obiekt zlokalizowano po zachodniej stronie budynku B, będącego zarazem budynkiem głównym Śląskiego Centrum Chorób Serca. Komunikację funkcjonalną z budynkiem B zapewnia łącznik na poziomie pierwszego piętra, przechodzący nad wewnętrzną drogą pożarową, oparty na słupach konstrukcyjnych.

Nowy budynek modułu C jest prostą, prostokątną bryłą. Pawilon wykonano w konstrukcji żelbetowej monolitycznej z czterema kondygnacjami nadziemnymi i jedną podziemną. Pomieszczenia znajdujące się w wewnątrz rzutu doświetlone są światłem naturalnym, dzięki wewnętrznemu patio na trzech wyższych kondygnacjach budynku. Elewacja poziomu przyziemia wykonana została jako fasada szklana aluminiowa. Wyższe elewacje wykonane w systemie elewacji wentylowanej STO.

Budynek obejmuje jednostki funkcjonalne:

 • – Pododdział Mukowiscydozy na 5 łóżek, z 1 salą operacyjną
 • – Diagnostyka Obrazowa i Medycyna Nuklearna z urządzeniami diagnostycznymi: rezonansem magnetycznym, tomografem komputerowym, gamma kamerą.
 • – Centralna Sterylizacja
 • – Bank Krwi
 • – Oddział Transplantologii na 28 łóżek
 • – Pracownia Diagnostyki Inwazyjnej – Bronchoskopia, z 1 salą zabiegową
 • – Blok Operacyjny na 4 sale
 • – Oddział Intensywnej Opieki Pooperacyjnej na 18 łóżek
 • – Oddział Kardiochirurgii na 37 łóżek
 • – Pracownie naukowo – kliniczne

Łącznie w budynek „C“ mieści 88 łóżek/pacjentów.

Poszczególne oddziały/pracownie zostały wyposażone w specjalistyczny sprzęt medyczny.

Celem zabezpieczenia przed promieniowaniem elektromagnetycznym generowanym przez urządzenia medyczne (rezonans, tomograf, gamma kamera) - w pomieszczeniach, w których się znajdują, zapewniono ochronę radiologiczną zgodnie z projektem osłon stałych.

Dane liczbowe ogólne:

Powierzchnia opracowania terenu objętego decyzją o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego                                                  10 750 m2

Powierzchnia zabudowy budynków projektowanych                             2 132 m2

Powierzchnia zabudowy urządzeń infrastruktury technicznej                      55 m2

Powierzchnie utwardzone parkingów                                                         341 m2

Powierzchnie utwardzone dróg i placów                                                 3 365 m2

Powierzchnie chodników                                                                            676 m2

Zieleń                                                                                                       1 712 m2

Dane liczbowe dla budynku „C“

Wysokość                                                                                                  18,31 m

Długość                                                                                                     56,12 m

Szerokość                                                                                                  36,92 m

Ilość kondygnacji nadziemnych                                                                           4

Ilość kondygnacji podziemnych                                                                           1

Powierzchnia zabudowy                                                                          1 997 m2

Powierzchnia całkowita                                                                         10 069 m2

Powierzchnia użytkowa                                                                           8 565 m2

Kubatura brutto                                                                                      43 775 m3

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje:

 • – Instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego.
 • – Instalacja gazów medycznych.
 • – Instalacja wentylacji i klimatyzacji.
 • – Instalacja wody i kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
 • – Instalacja wody lodowej.
 • – Instalacje elektryczne siły i światła.
 • – Instalacje elektryczne niskoprądowe (systemy: sygnalizacji pożaru (SSP), okablowania strukturalnego, telewizji dozorowej CCTV, RTV SAT, kontroli dostępu oraz instalacja wideo domofonowa (VD), system przyzywowy, lokalny monitoring, system audiowizualny).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.