Zadanie: Rozbudowa Delegatury NIK w Katowicach

Inwestor: Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Katowicach
Termin realizacji: 2005 – 2007
Pełniona funkcja: Nadzór Inwestorski

Zakres:

  • rozbiórki istniejących obiektów
  • budowa obiektu administracyjno-biurowego
  • powierzchnia użytkowa - 1.840 m2
  • kubatura - 6.900 m3
  • zagospodarowanie terenu - 2.396 m2
  • przebudowa sieci uzbrojenia terenu
  • modernizacja elewacji istniejącego budynku Delegatury NIK