Firma „Inwestycje, Budownictwo, Handel, INWEST - COMPLEX” Sp. z o.o.  z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Góry Chełmskiej 15 świadczyła usługi inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn.:

„Remont wieży zamku przy ul. Parkowej 1 w Nakle Śląskim”

w okresie: 2.12.2020 r. – 17.06.2021 r.

Budynek zamku w Nakle Śląskim jest wpisany indywidualnie do rejestru zabytków na podstawie decyzji nr 646/66 wydanej w dniu 2.05.1966 przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach.

Remont wieży realizowany był po wydaniu pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich Nr K/509/ 2019 z dnia 23.04.2019 r. przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach.

 

Przedmiotem projektu był nadzór inwestorski nad wykonaniem niezbędnych napraw i wzmocnień konstrukcji wieży zamku przy ul. Parkowej 1 w Nakle Śląskim:

- izolacja fundamentów,

- remont wieży wraz z jej wzmocnieniem,

- odtworzenie wewnętrznych schodów drewnianych o wraz z balustradami,

- odtworzenie podestów drewnianych,

- remont podestu betonowego,

- remont, wymiana i odtworzenie stolarki okiennej z zachowaniem pierwotnej kolorystyki

i detali architektonicznych,

- remont balkonów na wspornikach kamiennych wraz z wymianą balustrad oraz wymianą

drzwi balkonowych z odtworzeniem detalu,

- zabezpieczenie ścian przez przemurowanie,

- zespolenie prętami stalowymi ( klamrowanie),

- iniekcja ciśnieniowa rys,

- zabezpieczenie istniejących murów zbrojeniem obwodowym,

- wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej,

- wykonanie tynków renowacyjnych od wewnątrz wieży,

- tynkowanie elewacji wieży po wykonaniu robót remontowo wzmacniających,

- odtworzenie detalu architektonicznego na elewacji,

- wykonanie obróbek blacharskich i orynnowania,

- renowacja zabytkowego zegara,

- izolacja fundamentów,

 

Do obowiązków umownych Nadzoru należało pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wynikającej z prawa budowlanego, nadzór nad pracami konserwatorskimi.

Wartość robót budowlanych:  1 499 654.25 zł brutto