Zadanie: Remont elewacji ceglanej budynku, tarasów i balkonów, schodów, parkingu, rzeźby i ogrodzenia Głównego Budynku Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie w Gliwicach, przy ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15

Nazwa zadania:
Remont elewacji ceglanej budynku, tarasów i balkonów, schodów, parkingu, rzeźby i ogrodzenia Głównego Budynku Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie w Gliwicach, przy ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15

Pełniona funkcja:
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Strony Kontraktu:

Zamawiający:
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice

Projektant:
Inwestycje, Budownictwo, Handel
INWEST-COMPLEX Sp. z o.o.
44-100 Gliwice
ul. Góry Chełmskiej 15

Wykonawca:
Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A
ul. Plac Piastów 10, 44-100 Gliwice

Nadzór Inwestorski:
Inwestycje, Budownictwo, Handel
INWEST-COMPLEX Sp. z o.o.
44-100 Gliwice
ul. Góry Chełmskiej 15

Autor Projektu:
Pracownia Projektów Budownictwa Ogólnego i Przemysłowego
Mgr inż. Maciej Bielski
44-152 Gliwice, ul. Magnolii 32

Charakterystyka zadania:

Wartość robót netto: 8 494 108,54 pln

Zadania polegało na wykonaniu remontu elewacji zabytkowego budynku szpitala w postaci oczyszczenia chemicznego i mechanicznego (strumieniowo ściernie) fasady z cegły klinkierowej, wraz z uzupełnieniem i miejscową naprawą powierzchni. Oczyszczona elewacja poddana została hydrofobizacji. Inwestycji towarzyszyło także:

  • wymiana nawierzchni tarasów budynku wraz z wymianą systemu odwodnienia,
  • remont zjazdów dla samochodów w części mieszkalnej Instytutu,
  • przebudowa parkingu dla samochodów osobowych w rejonie wejścia głównego do budynku, wraz z przebudową odwodnienia i oświetlenia,
  • oczyszczenie zabytkowej rzeźby przed wejściem głównym do budynku,
  • remont murowanych elementów małej architektury: schody terenowe, murki oporowe i ogrodzenie obiektu
  • wykonanie iluminacji fasady budynku

Podstawowe dane charakteryzujące obiekt:
Powierzchnia elewacji: ok. 9500m2
Powierzchnia tarasów: ok. 690m2
Długość ogrodzenia: ok. 460mb
Powierzchnia parkingu wraz z drogą dojazdową i placem: ok. 3000m2
Rzeźba autorstwa Hansa Dammana z 1933 roku