Zadanie: Regionalne Centrum Sportowo - Rekreacyjne w Brzegu

Miasto Brzeg, ul.Robotnicza 12

01.03.2010 – do nadal – Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego na zdaniu: Regionalne Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Brzegu – przebudowa boisk z zapleczem

Przebudowa istniejącego stadionu piłkarskiego , budowa 2-ch boisk treningowych, budynku klubowego , 2-ch pawilonów zaplecza sportowego wraz z instalacjami i budową dojazdów i parkingów