Zadanie: Przedszkole Miejskie nr 18, ul. Brzozowa 50 w Gliwicach – termomodernizacja i modernizacja budynku

Nazwa zadania:

Przedszkole Miejskie nr 18 ul. Brzozowa 50 – termomodernizacja i modernizacja budynku
Zamawiający:
Miasto Gliwice
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice

Wykonawca:

MES Group S.C ul. Legionów 37C 42-600 Tarnowskie Góry

Inżynier Kontraktu:
Inwestycje, Budownictwo, Handel
„Inwest - Complex” Sp. z o.o.
ul. Góry Chełmskiej 15
44-100 Gliwice

Biuro Projektów:
ul. Księdza Śliwki 16
44-206 Rybnik
Kierownik prac projektowych – Janina Stula

Wybrane dane kontraktowe:

Data podpisania umowy z Wykonawcą: 25.05.2015 r
Data przekazania terenu budowy: 26.05.2015 r.
Umowna data zakończenia robót budowlanych: 30.09.2015 r.
Data zakończenia robót wg aneksu: 30.10.2015 r.
Wartość robót budowlanych wg umowy brutto (w tym 23% VAT): 645 558,03 zł
Wartość robót wg aneksów brutto: 643 355,25 zł
Wartość robót dodatkowych brutto: 12 392,00 zł

Wykaz wykonanych robót:

 • Ocieplenie części ścian zewnętrznych nadziemia metodą bezspoinową
 • Malowanie ścian elewacji
 • Ocieplenie części poddasza
 • Wymiana części okien i drzwi
 • Remont i zwiększenie stopnic wejścia głównego, wymiana spocznika
 • Przebudowa schodów obok zaplecza kuchennego
 • Wymiana obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych oraz rynien i rur spustowych
 • Wykonanie obudowy REI60 na poddaszu
 • Wykonanie nowego wejścia do pomieszczenia gospodarczego
 • Montaż instalacji odgromowej
 • Remont pomieszczeń dawnej kotłowni
 • Przebudowa instalacji co
 • Przebudowa istniejącej wentylacji mechanicznej