Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły przy ul. Bytomskiej 24 na filię Środowiskowego Domu Samopomocy typu B dla osób z zaburzeniami psychicznymi i na rzecz osób z Niepełnosprawnościami i ich rodzin realizowane przez Fundację Forum Organizacji Pozarządowych „RAZEM"

ZAMAWIAJĄCY: 

Miasto Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze

 

WYKONAWCA:                   

Przedsiębiorstwo wielobranżowe ALBUD Sp. z o.o. ul. Wilsona 24, 44-190 Knurów

 

NADZÓR INWESTORSKI:                

Inwestycje, Budownictwo, Handel „Inwest-Complex” Sp. z o.o., ul. Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice  

 

PROJEKTANT:                      

Firma „Wedar” Dariusz Wekwert, Ul. Bytomska 60b/3, 41-803 Zabrze  

  

ZAKRES RZECZOWY ROBÓT WYKONANYCH W RAMACH INWESTYCJI:

 • Rozbiórka istniejących warstw stropowych, wzmocnienie konstrukcji stropów, wykonanie nowych warstw stropowych
 • Zabezpieczenie ppoż. istniejących stropów, przegród i przejść pożarowych
 • Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej
 • Wykonanie instalacji samoczynnego oddymiania klatki schodowej
 • Rozbiórka części istniejących ścian wewnętrznych i stropów
 • Przemurowanie otworów okiennych od strony podwórza
 • Demontaż ścianek działowych
 • Wykonanie ścian wewnętrznych w konstrukcji murowanej i systemowej
 • Wykonanie ścianki mobilnej
 • Wykonanie nowych posadzek
 • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z parapetami
 • Roboty malarskie i tynkarskie
 • Częściowy remont dachu
 • Remont sanitariatów
 • Wykonanie fundamentu, szybu i nadszybia windy wewnętrznej wraz z zakupem i montażem dźwigu
 • Wymiana instalacji elektrycznej wraz z oprawami oświetleniowymi
 • Wymiana częściowa instalacji centralnego ogrzewania
 • Wymiana instalacji hydrantowej, wodnej i kanalizacyjnej
 • Wymiana instalacji gazowej
 • Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
 • Wymiana instalacji odgromowej,
 • Wykonanie instalacji przyzywowej, domofonowej,
 • Wykonanie zagospodarowania terenu

 

TERMIN REALIZACJI INWESTYCJI: od 11.05.2022 r. do 06.11.2023r.