Zadanie: Przebudowa pomieszczeń Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii na IV piętrze budynku Kliniki oraz remont segmentu M1 budynku Głównego w Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie w Gliwicach

ZADANIE:
„ Przebudowa pomieszczeń Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii na IV piętrze budynku Kliniki oraz remont segmentu M1 Budynku Głównego w Centrum Onkologii- Instytucie im. Marii Skłodowskiej- Curie Oddziale w Gliwicach”
NAZWA KONTRAKTU:
„ Przebudowa pomieszczeń Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii na IV piętrze budynku Kliniki oraz remont segmentu M1 Budynku Głównego w Centrum Onkologii- Instytucie im. Marii Skłodowskiej- Curie Oddziale w Gliwicach”
INWESTOR:
„Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie 02-034 Warszawa ul. Wawelska 15 B, Oddział w Gliwicach ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice WYKONAWCA:
Centrum Usług Budowlanych Semper Plus S.C. ul. Daszyńskiego 239, 44-100 Gliwice
PROJEKTANT:
„Instech” Wojciech Wiązek – 41-800 Zabrze ul. Wolności 22/1
NADZÓR INWESTORSKI:
Inwestycje Budownictwo Handel „Inwest-Complex” Sp. z o.o. ul. Góry Chełmskiej 15 44-100 Gliwice

WYBRANE DANE KONTRAKTOWE:
Data podpisania umowy z Wykonawcą: 4.04.2019 r.
Data przekazania placu budowy: 11.04.2019r.
Data rozpoczęcia robót: 11.04.2019 r.
Data zakończenia robót wg umowy: 4.10.2019 r.
Rzeczywista data zakończenia robót: 10.10.2019

Zakres kontraktu obejmował przebudowę pomieszczeń Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii na IV piętrze budynku Kliniki tj. około 866 m 2 w tym: 14 pokoi łóżkowych, 2 pokoje lekarskie, sekretariat medyczny oraz pokój pielęgniarki oddziałowej, sala zabiegowa oraz gabinet przyjęć oraz 6 pomieszczeń wewnętrznych usługowych oraz remont segmentu M1 Budynku Głównego.
Zakres wykonanych robót:
IV piętro Kliniki:
Wykonano prace demontażowe i rozbiórkowe instalacji wewnętrznych, stolarki okiennej i drzwiowej, wykonano rozbiórkę ścian, sufitów i posadzek. Doprojektowano do każdego pokoju łóżkowego pełny węzeł sanitarny z wc i kabiną prysznicową, w pokojach łóżkowych po rozprowadzeniu kanałów wentylacji mechanicznej wykonano obudowy kanałów i sufity podwieszone z płyt GK, zamontowano zestawy przyłóżkowe, nowe posadzki z gressów wraz z kształtkami cokołowymi łukowymi, wymieniono całą stolarkę drzwiową i okienną, ściany i sufity pomalowano farbami szorowalnymi. Wykonano nowe pomieszczenie centrali wentylacyjnej wraz z wyposażeniem. Wykonano nowe instalacje elektryczne, telekomunikacyjne, wod- kan, co. Wykonano remont instalacji gazów medycznych. Podstawowe dane: powierzchnia użytkowa 866.7 m 2 , powierzchnia całkowita 1032.0 m 2 , kubatura całkowita 3096.0 m 3 .
W segmencie M – 1 Wykonano remont niektórych części instalacji elektrycznych, wod- kan, co, wykonano gładzie gipsowe w niektórych pomieszczeniach i pomalowano farbami emulsyjnymi i olejnymi, wymieniono w niektórych pomieszczeniach płytki podłogowe gressowe