Zadanie: Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Przyszowicach

Inwestor: Gmina Gierałtowice

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane „ZUR” Spółka z o.o. Gliwice

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Przyszowicach”