Zadanie: Przebudowa i rozbudowa budynku dla potrzeb Zarządu dróg Miejskich w Gliwicach

NAZWA KONTRAKTU:

 • Przebudowa i rozbudowa budynku dla potrzeb ZDM w Gliwicach z Centrum Sterowania Ruchem wraz z instalacjami wewnętrznymi,
 • budowa budynku agregatu prądotwórczego,
 • budowę dróg wewnętrznych i parkingu na 47 miejsc postojowych dla samochodów osobowych,
 • budowa trzech zjazdów z drogi gminnej w ciągu której leży ul. Płowiecka ,
 • budowa przyłączy : kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągowej,
 • budowa sieci elektroenergetycznej wraz z oświetleniem terenu i przyłączeniu do budynku ,
 • rozbiórkę budynku magazynowego ( garażu blaszanego ) oraz przepompowni kanalizacji sanitarnej.

ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Miejskich, Ul. Bolesława Śmiałego 2B, 44-121 Gliwice

WYKONAWCA:
Konsorcjum:
Lider: ML System Sp. J.E. Stanek C. Cycoń , 35-317 Rzeszów, ul. Magiczna 38
Partner: Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A., 44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1

NADZÓR INWESTORSKI:
Inwestycje, Budownictwo, Handel „Inwest - Complex” Sp. z o.o. ul. Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice

BIURO PROJEKTOWE:
Biuro Projektów Inżynierskich, 61-518 Poznań , ul. Umińskiego 25/6

WYBRANE DANE KONTRAKTOWE:
Data podpisania umowy z Wykonawcą: 21.10.2011r.
Data zakończenia robót: 28.09.2012r.
Data odbioru końcowego: 09.11.2012r.

ZAKRES ROBÓT:

1. Budynek ZDM wraz z CSR: Przebudowa budynku czterokondygnacyjnego podpiwniczonego z przeznaczeniem na cele siedziby Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach. Piętro II w budynku przeznaczone na cele Centrum Sterowania Ruchem w Gliwicach. Komunikacja pionowa w budynku zapewniona przez dwie klatki schodowe oraz windę. Komunikacja w budynku jest w pełni dostosowana dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Zakres obejmuje dodatkowo pełne umeblowanie budynku.
Dane konstrukcyjne:
powierzchnia zabudowy - 459,0 m2
powierzchnia użytkowa - 1381,3 m2
kubatura budynku - 5321,0 m3

2. Zagospodarowanie terenu:

 • Drogi wewnętrzne ogólnodostępne z dwoma wjazdami z ulicy Płowieckiej
 • Drogi wewnętrzne o ograniczonym dostępie (dla pracowników ZDM-u) z jednym wjazdem z ulicy Płowieckiej
 • Parking ogólnodostępny oraz o ograniczonym dostępie
 • Remont ulicy Płowieckiej
 • Chodniki wewnętrzne
 • Nasadzenia i zieleń
 • Mała architektura

3. Budynek agregatu:
Budowa budynku agregatu z funkcję techniczną. Budynek przeznaczony na agregat prądotwórczy dla potrzeb awaryjnego zasilania budynku ZDM.

4. Instalacje sanitarne:

 • instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej wybranych pomieszczeń użytkowych budynku,
 • instalacja klimatyzacji pomieszczeń biurowych i technicznych budynku,
 • instalacja centralnego ogrzewania wraz z wymiennikownią,
 • instalacja wodociągowa i kanalizacyjna wraz z przyłączami,

5. Instalacje elektryczne:

 • Przyłącz energetyczny i pomiar energii
 • Generator prądotwórczy wraz z instalacją
 • Wydzielona instalacja zasilania gwarantowanego.
 • Instalacja oświetlenia podstawowego i nocnego
 • Instalacja oświetlenia awaryjnego
 • Instalacja oświetlenia zewnętrznego i iluminacyjnego
 • Oświetlenie ulicy Płowieckiej
 • Instalacja odgromowa
 • Instalacja uziemiająca
 • Instalacja połączeń wyrównawczych
 • Instalacja ekranowania
 • Instalacja paneli fotowoltaicznych PV
 • System zarządzania budynkiem (BMS)

6. Instalacje pozostałe:

 • Przyłącz teleinformatyczny
 • Serwerownie
 • Sieć szkieletowa i punkty dystrybucyjne
 • System okablowania strukturalnego
 • Sieć telefoniczna
 • Instalacja systemu RTV-SAT
 • System Audio-Video
 • System rejestracji dźwięku i wideo
 • System wideokonferencyjny
 • System CCTV
 • System zarządzania miejscami parkingowymi
 • Instalacja systemu SSWiN (sygnalizacji włamania i napadu)
 • Instalacja systemu KD (kontrola dostępu)
 • Instalacja wideo-domofonowa
 • System sygnalizacji pożarowej (SAP)
 • System oddymiania
 • Stałe urządzenia gaśnicze gazowe 6-strefowe (gaz obojętny azot IG-100)
 • System inertyzacji (Oxyreduct)
 • Zasysające systemy wczesnej detekcji dymu (Titanus,
 • System integrujący systemy bezpieczeństwa