Zadanie: Przebudowa dworca kolejowego Zawiercie

NAZWA KONTRAKTU: Przebudowa Dworca Kolejowego w Zawierciu

ZAMAWIAJĄCY: „Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna” ul. Szczęśliwicka 62 00-973 Warszawa

WYKONAWCA: „SKB Sp. z o.o.” Spółka komandytowa ul. Sucharskiego 49 97-500 Radomsko

INŻYNIER KONTRAKTU: „INWEST - COMPLEX” Sp. z o.o. ul. Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice

PROJEKTANT: Biuro Projektów Inżynieryjnych REDAN Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 69  70-382 Szczecin

WYBRANE DANE KONTRAKTOWE:

Przekazanie placu budowy: 11.05.2011r
Data zakończenia robót: 31.05.2012r
Wartość zadania: 7 598 390,24 zł brutto

Dane techniczne wykonanego zadania :

  • pow. zabudowy: 1 490,81 m2
  • pow. użytkowa: 1472,89 m2
  • kubatura: 6 038 m3


CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

Dworzec w Zawierciu jest obiektem historycznym (prawie stuletnim), który został kompleksowo odnowiony i zyskał na funkcjonalności. Jest w pełni przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Dworzec wraz z przylegającym terenem ma nową, bardziej przyjazną i nowoczesną przestrzeń związaną z obsługą podróżnych, dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych i mających problemy z poruszaniem się. Przebudowano pomieszczenia ogólnodostępne, takie jak np. hol kasowy. Wykonano podjazdy dla wózków, a także specjalne ścieżki dla osób niewidomych i niedowidzących. W budynku i na zewnątrz został zainstalowany system monitoringu, który zwiększy bezpieczeństwo pasażerów. Jest także posterunek Straży Ochrony Kolei. Kamery pozwolą na nadzorowanie pomieszczeń oraz okolic stacji. Dworzec jest także wyposażony w nowoczesny system informacji, zarówno wizualnej, jak i dźwiękowej. Wewnątrz budynku znajdują się kasy biletowe PKP Intercity i Kolei Śląskich, a wkrótce pojawi się również punkt informacji turystycznej, mała gastronomia i kiosk z prasą. W ramach przebudowy odnowiono także elewację, wymieniono pokrycie dachowe, drzwi i okna oraz wszystkie instalacje sanitarne i elektryczne. Przed dworcem udostępniono miejsca parkingowe dla podróżnych.

Zakres zrealizowanych robót:

I Roboty budowlane

1 Roboty rozbiórkowe
2 Roboty murowe
3 Elementy monolityczne i konstrukcyjne
4 Konstrukcja i pokrycie dachu
5 Izolacja cieplna przestrzeni dachowej
6 Stolarka okienna i drzwiowa
7 Posadzki
8 Sufity podwieszane
9 Roboty renowacyjne ścian piwnic
10 Tynki zewnętrzne i wewnętrzne
11 Okładziny ścian
12 Malowanie
13 Elementy różne
14 Elewacja i elementy zewnętrzne
15 Zagospodarowanie terenu
16 Tymczasowy dworzec kolejowy
17 Przeniesienie SOK
18 Kasy
19 Wizualizacja obiektu

II Roboty elektryczne

1 Instalacje elektryczne
2 Instalacje teletechniczne
3 Instalacje SAP
4 Instalacje DSO
5 Węzeł cieplny

III Roboty sanitarne
1 Wentylacja mechaniczna i grawitacyjna
2 Przyłącza
3 Instalacja wodociągowa
4 Instalacja kanalizacyjna
5 Instalacja C.O.
6 Węzeł cieplny