Przebudowa, rozbudowa, remont oraz zmiana sposobu użytkowania budynku cechowni, łaźni, szatni i administracji na działkach nr 35/98, 35/99 , 35/100 , 35/94 i 34/1 przy ul. Dehnelów w Czeladzi na Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu
wraz z zagospodarowaniem terenu

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Czeladź – Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Czeladzi

ul. Orzeszkowej 12, 41-253 Czeladź

 

INŻYNIER KONTRAKTU

Inwestycje, Budownictwo, Handel „Inwest - Complex” Sp. z o.o.

ul. Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice

 

PROJEKTANT

Pracownia Projektowa „AiM” Arkadiusz Miśkiewicz

ul. Żelazna 17d Budynek B, 40-851 Katowice

 

WYKONAWCA

Anna-Bud Spółka z o.o.

ul. Bukowa 2b, 26-026 Bilcza

 

Termin realizacji:       29.07.2020 r. – 15.12.2022 r.

 

Wartość  wykonanych robót budowlanych:           47 623 781,16  zł (brutto)

 

Zakres robót wykonanych w ramach inwestycji:

Przywrócenie budynku do formy architektonicznej z 1911 roku oraz zmiana funkcji na restaurację:

- rozbiórka istniejącego budynku;

- budowa nowego segmentu w formie nawiązującej do segmentów II i III – konstrukcja żelbetowa wraz z robotami wykończeniowymi w zakresie robót budowlanych i instalacyjnych

Remont segmentów wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcje wystawiennicze i konferencyjne:

- Roboty rozbiórkowe dachów, ścian i stropów wewnętrznych

- Dobudowa części technicznej w segmencie III

- Wzmocnienie fundamentów istniejących ścian poprzez wykonanie mikropalowania

- Roboty renowacyjne i konserwatorskie ścian zewnętrznych

- Wykonanie nowych posadzek

- Wykonanie nowej konstrukcji dachu wraz z ociepleniem i pokryciem oraz świetlikami

- Wykonanie w segmencie II części audytoryjnej w konstrukcji żelbetowej w poziomie +1

- Renowacja wieży zegarowej wraz z wymianą dachu oraz wykonaniem nowej klatki schodowej w konstrukcji stalowej

- Roboty instalacyjne

Budowa segmentu IV:

- budowa nowego budynku w konstrukcji żelbetowej, wraz z łącznikiem do segmentu II, budynek podpiwniczony

- wykonanie części biblioteki stylizowanej na oryginalne budynki, wewnątrz segmentu IV

Zagospodarowanie terenu:

- wykonanie nowego ogrodzenia

- wykonanie części drogowej wraz z parkingami

- wykonanie elementów małej architektury: plac zabaw, jama kopalniana, śmietnik, nasadzenia i ławki

 

Parametry budynków

  • powierzchnia zabudowy: 249,01 m2,
  • powierzchnia użytkowa: 2 157,78 m2,
  • kubatura : 22 250,68 m3,

 

Parametry zagospodarowania terenu:

  • powierzchnia całkowita: 12 074,03 m2,
  • powierzchnia utwardzenia z kostki: 1 001,65 m2,