Zadanie: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Budowa prototypowej instalacji demonstracyjnej do wysokowydajnej produkcji energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji na bazie zgazowania innowacyjnego paliwa formowanego z odpadów komunalnych i osadów ściekowych

Inwestor: INVESTEKO S.A. Katowice

Wykonawca: KOMAX Katowice

Pełnienie funkcji Nadzoru inwestorskiego

Termin wykonania: 31.12.2015 r.