Zadanie: Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Budowa Ośrodka Diagnostyczno – Terapeutycznego przy Centrum Onkologii w Gliwicach

Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający (Inwestor) [Z]:
Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach przy ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15,
44-101 Gliwice
Tel. +48 32 278 96 18 - centrala
Adresy e-mail:
Paweł Ficek: pficek@io.gliwice.pl

Generalny Wykonawca [GW]:
ERBUD Spółka Akcyjna, ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa,- Tel + 48 22 548 70 00
ERBUD-RZESZÓW Sp. z o.o., ul.Fredry 4, 35-959 Rzeszów, Tel +48 17 853 59 41
Adresy e-mail:
Jacek Mikuła: jacek.mikula@erbud.pl
Marcin Posala: marcin.posala@erbud.pl
Projektant pełniący nadzór autorski [P-PB]

Pracownia Projektowa Arch.
Maciej Jekiełek,
ul. Harcerska 13,
40-738 Katowice
e-mail: mjekielek@op.pl,
tel. 602224182, fax. 322521145

Koordynator projektów wykonawczych [K-PW]
ERBUD-RZESZÓW Sp. z o.o.,
ul.Fredry 4,
35-959 Rzeszów Maciej Jekiełek,
ul. Harcerska 13,
40-738 Katowice
e-mail: mjekielek@op.pl, ,
tel. 602224182, fax. 322521145

Nadzór Inwestorski [NI]:
Inwestycje, Budownictwo, Handel, INWEST-COMPLEX Sp. z o.o.,
ul. Góry Chełmskiej 15,
44-100 Gliwice,
tel. (32) 231-03-84, fax. (32) 231-48-64
Adres e-mail: info@inwest-complex.pl
Zbigniew Lewandowski: zbigniew.lewandowski@inwest-complex.pl

Dane kontraktowe:
Data odpisania umowy z I-C – 5.11.2014
Data odpisania umowy z Wykonawcą: 28.10.2014
Data przekazania placu budowy:  4.11.2014 r.
Data zakończenia robót: 22.12.2016 r.
Wartość kontraktu:14 638 544,34 zł netto

W ramach w/w umowy firma IBH Inwest- Complex wykonywała następujące czynności:

 • Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
 • Rozliczenie inwestycji

Zakres nadzoru obejmował:

 • Sprawdzenie dokumentacji projektowej wykonawczej na podstawie powierzonego Projektu Budowlanego
 • Roboty wyburzeniowe klatki schodowej oraz żelbetowego rusztu fundamentowego
 • Mechaniczne roboty ziemne
 • Wykonanie pali
 • Roboty żelbetowe fundamentowe i stanu surowego (w tym: ściany, słupy, stropy, biegi schodowe wraz z wykonaniem niezbędnych izolacji przeciwwilgociowych i cieplnych)
 • Roboty murarskie ścian wewnętrznych oraz zewnętrznych
 • Roboty budowlane i wykończeniowe (w tym: warstwy posadzkowe wraz z wykończeniem z płytek ceramicznych, wykładzin PVC, tynki, powłoki malarskie, okładziny ścian, odbojnice ścienne sufity podwieszane, roboty elewacyjne w technologii lekkiej mokrej)
 • Dostawę i montaż stolarki i ślusarki okiennej, fasadowej i drzwiowej (w tym: okna  aluminiowe, stolarka ppoż., fasady aluminiowe, drzwi stalowe i aluminiowe)
 • Dostawę i montaż elementów ślusarskich (w tym: balustrady i pochwyty ze stali nierdzewnej, wycieraczki systemowe, parapety zewnętrzne, konstrukcje wsporcze pod urządzenia na dachu )
 • Wykonanie pokrycia dachowego (w tym: izolacje cieplne i przeciwwilgociowe, pokrycie z membrany systemowej, obróbki blacharskie, dostawa i montaż  klap dymowych)
 • Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych wraz z przyłączem, wewnętrzną kanalizacją deszczową, instalacji c.o. i c.t. oraz modernizację węzła cieplnego, instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, klimatyzacji indywidualnej, instalacji wody lodowej
 • Wykonanie instalacji elektrycznych (w tym: linie zasilające, rozdzielnie elektryczne, instalacja siłowa i gniazd wtyczkowych, instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych, instalacja zasilania gniazd dedykowanych, instalacja oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego, stacja trafo) wraz z przyłączem SN
 • Wykonanie instalacji niskoprądowych (w tym: okablowania strukturalnego, kontroli dostępu i sygnalizacji włamań, automatyki central wentylacyjnych system audiowizualny Sali konferencyjnej, system sygnalizacji pożaru, system monitoringu automatyki pożarowej)
 • Wykonanie wizualizacji  oraz systemu AKPiA dla instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz węzła cieplnego
 • Wykonanie instalacji gazów medycznych (tlenu, próżni i sprężonego powietrza) wraz z włączeniem się do istniejącej instalacji
 • Roboty drogowe (w tym: rozebranie istniejących nawierzchni, roboty ziemne i podbudowy, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, krawężniki i obrzeża betonowe)
 • Udział w czynnościach związanych z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
 • Sprawdzenie projektu Zespołu Zasilania Bezprzerwowego
 • Dostawę oraz montaż Zespołu Zasilania Bezprzerwowego o mocy 660 kVA, mocy znamionowej 390 kW składającego się z agregatu prądotwórczego, UPS, zespołu baterii, SZR w zabudowie kontenerowej gwarantujący bezprzerwowe zasilanie urządzeń medycznych i innych wymagających stałego zasilania.

Podstawowe dane zrealizowanego obiektu:

  Termin realizacji: 28.10.2014r. – 22.12.2016r.
Kubatura obiektu:  11 865,00  m3
Powierzchnia użytkowa obiektu:  2 856,50  m2
Powierzchnia zabudowy obiektu:    949,00   m2
Ilość kondygnacji:   4