Zadanie: Pełnienie kompleksowego nadzoru nad realizacją zadania: „ Przebudowa i termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowej Nr 2 przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 w Knurowie”

Inwestor: Zespół Opieki Zdrowotnej w Knurowie

Wykonawca: ZRB Micromax Knurów

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego

Termin wykonania: maj 2015 r.