Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia – modernizacja budynku przy ul. ks. Ziemowita 12 w Gliwicach – Roboty budowlane związane z  adaptacją budynków na potrzeby PSM I i II stopnia

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gliwice – Miasto na prawach Powiatu

 1. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice

 

INŻYNIER KONTRAKTU

Inwestycje, Budownictwo, Handel „Inwest - Complex” Sp. z o.o.

 1. Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice

 

PROJEKTANT

MARZEC BUDOWNICTWO

 1. Nowohucka 92A/15, 30-728 Kraków

 

WYKONAWCA

MILIMEX S.A.

 1. Olimpijska 7, 41-100 Siemianowice

 

Termin realizacji:       02.02.2021 r. – 03.10.2022 r.

 

Wartość  wykonanych robót budowlanych:           23 047 239,25  zł (brutto)

 

Zakres robót wykonanych w ramach inwestycji:

 1. Prace w zakresie zagospodarowania terenu:

- przebudowa zjazdu z drogi publicznej, przebudowa i budowa drogi wewnętrznej, przebudowa i budowa ciągów pieszych, budowa parkingu,

- przebudowie i budowie infrastruktury technicznej (instalacja    wodociągowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, instalacja c.o. i c.t),

- wycince krzewów, cięciach pielęgnacyjnych drzew, nasadzeniach   
 krzewów,

-  budowie oświetlenia zewnętrznego,

-  budowie obiektów małej architektury.

Łącznie powierzchnie:

 • drogi dojazdowe: 1405,60m2
 • geokrata: 700,00 m2
 • chodniki: 292,30 m2
 • opaski: 58 m2

 

 1. Prace w budynku szkoły:

- roboty konstrukcyjne (m.in. poszerzenie fundamentów, wymiana podłogi w gruncie, wymiana stropów drewnianych na gęstożebrowe, wykonanie szybu windowego),

-  roboty izolacyjne,

- roboty dachowe (w tym wymiana pokrycia dachowego, zabezpieczenie konstrukcji do stopnia NRO),

-  wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- roboty instalacyjne (instalacja wodociągowa, wodna przeciwpożarowa, centralnego ogrzewania, ciepła technologicznegoz węzłem cieplnym, kanalizacji sanitarnej, wentylacji i klimatyzacji),

- czyszczenie i renowacja elementów ceglanych,

- roboty wykończeniowe (w tym zabudowa elementów akustycznych).

Parametry budynku szkoły:

 • powierzchnia zabudowy: 1423,0 m2,
 • powierzchnia użytkowa: 4400,24 m2,
 • kubatura : 24 740,00 m3,
 • ilość miejsc siedzących w sali kameralnej: 100.

 

 1. Prace w budynku sali koncertowej:

- roboty konstrukcyjne (m.in. poszerzenie fundamentów, wykonanie konstrukcji widowni),

- roboty izolacyjne,

- roboty dachowe (w tym zabezpieczenie jego konstrukcji do stopnia NRO oraz wzmocnienie istniejącej konstrukcji drewnianej),

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- roboty wykończeniowe (w tym zabudowa elementów akustycznych),

- roboty elewacyjne z wykonaniem fasady szklanej,

- roboty instalacyjne (instalacja wodociągowa, wodna przeciwpożarowa, centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, kanalizacji sanitarnej, wentylacji i klimatyzacji),

- roboty elektryczne (m.in. instalacja sygnalizacji pożaru, systemu sygnalizacji włamania i napadu i systemu telewizji dozorowej).

Parametry budynku sali koncertowej:

 • powierzchnia zabudowy: 867,90 m2
 • powierzchnia użytkowa: 735,88 m2
 • kubatura : 4 730,00 m2
 • ilość miejsc siedzących w sali koncertowej: 271.

 

 1. Instalacja audio – video i technologii sceny

 

Zespół budynków będący przedmiotem niniejszego zadania, zgodnie
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega ochronie konserwatorskiej.