Zadanie: Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gierałtowicach

NAZWA KONTRAKTU:
„ Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gierałtowicach”
INWESTOR:
Gmina Gierałtowice, 44-186 Gierałtowice ul. Ks. Roboty 48
WYKONAWCA:
Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane ERBUD Sp. z o.o.
44-207 Rybnik
ul. Podmiejska 71
PROJEKTANT:
„Arkadia” – Pracownia Projektowa
44-100 Gliwice
ul. Opawska 11/3,
Architekt Piotr Fischer.
NADZÓR INWESTORSKI:
Inwestycje Budownictwo Handel „Inwest-Complex” Sp. z o.o.
ul. Góry Chełmskiej 15
44-100 Gliwice
WYBRANE DANE KONTRAKTOWE:
Data podpisania umowy z Wykonawcą: 5.07.2017 r.
Data przekazania placu budowy: 10.07.2017r.
Data rozpoczęcia robót: 10.07.2017 r.
Data zakończenia robót wg Uumowy: 31.05.2018 r.
Rzeczywista data zakończenia robót: 14.09.2018 r.

Zakres kontraktu obejmował nadbudowę istniejącego segmentu „N2” oraz adaptację części istniejących pomieszczeń do nowych funkcji, a w szczególności:
- roboty przygotowawcze, demontażowe i rozbiórkowe,
- konstrukcja stalowa podtrzymująca strop drewniany,
- konstrukcja drewniana paneli ściennych, stopów i dachu,
- pokrycie dachu wraz z obróbkami blacharskimi i odwodnieniem,
- podłoża i posadzki,
- izolacje termiczne ścian stropu i dachu,
- roboty murowe i ściany działowe (w tym ściany REI 120),
- montaż nadproży,
- tynki, gładzie gipsowe,
- okładziny ścian,
- sufity podwieszane,
- malowanie ścian i sufitów,
- dylatacje i obróbki blacharskie,
- elewacje i roboty wykończeniowe zewnętrzne,
- montaż stolarki , ślusarki okiennej i drzwiowej,
- elementy stałego wyposażenia toalet,
- instalacja kanalizacji deszczowej i sanitarnej na działce,
- wewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
- wewnętrzna instalacja gazu w pomieszczeniu kuchni,
- instalacja centralnego ogrzewania,
- instalacja wentylacji mechanicznej,
- wewnętrzne instalacje elektryczne wraz z dostawą pieca konwekcyjno – parowego,
- instalacja odgromowa i uziemiająca.

Powierzchnia użytkowa – 209.02 m kw.
Kubatura 783,80 m sześć.
Powierzchnia całkowita 225,40 m kw.