Zadanie: Modernizacja spalarni w Centrum Onkologii Gliwice

Centrum Onkologii –Instytut im.M.Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, ul.Wybrzeże Armii Krajowej 15

12.10.2007- 30.09.2008 – Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Modernizacja systemu termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych w istniejącej spalarni odpadów przy Centrum Onkologii Instytucie im.M.Skłodowskiej –Curie Oddz. w Gliwicach.

Dostosowanie systemu termicznej utylizacji odpadów medycznych w istniejącej spalarni do potrzeb nowej technologii – budynek kotłowni ze spalarnią odpadów o kubaturze 7.972 m3