Zadanie: Modernizacja i rozbudowa Zakładu Radioterapii

Inwestor: Centrum Onkologii Instytut M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
Termin realizacji: 2004
Pełniona funkcja: Nadzór Inwestorski

Zakres:

  • powierzchnia użytkowa – 621 m2
  • kubatura – 4.174 m3
  • przekładki istniejącego uzbrojenia terenu
  • zagospodarowanie terenu otaczającego
  • roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe budynków symulatora, kabin naświetlań, pomieszczeń usługowych i hallu
  • wykonanie pełnego zakresu instalacji sanitarnych, elektrycznych i specjalistycznych