Zadanie: Modernizacja amfiteatru i mis basenowych fontann realizowana w ramach projektu pn. Konserwacja zabytkowych założeń pałacowo – parkowych w Świerklańcu jako dziedzictwa kulturowego Ziemi Śląskiej

ZAMAWIAJĄCY: Urząd Gminy Świerklaniec, ul. Młyńska 3, 42-622 Świerklaniec.

WYKONAWCA: BBI Budownictwo Sp. z o. o., ul. Tarnobrzeska 2/2, 53-404 Wrocław,
Biuro: ul. Karkonoska 8, 53-015 Wrocław.

NADZÓR INWESTORSKI: „INWEST - COMPLEX” Sp. z o.o.,
ul. Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice

PROJEKTANT: PRACOWNIA MAGMNA ul. Wojska Polskiego 9A, 43-186 Orzesze,

WYBRANE DANE KONTRAKTOWE:
Przekazanie placu budowy: 13.08.2012
Data zakończenia robót: 10.12.2013
Wartość zadania: 1 570 359,36 zł brutto

Dane techniczne wykonanego zadania :

  • pow. budynku amfiteatru: 90,49 m2
  • pow. sceny: 75,82 m2
  • kubatura brutto (nie uległa zmianie): 850,03 m3
  • kubatura netto: 274,08 m3
  • widownia terenowa: 300,00 mb ławek.


CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

Budynek amfiteatru w Parku Świerklanieckim jest obiektem zabytkowym pochodzącym z końca XIX w. lub początku XX w., stanowi fragment dawnej muszli koncertowej, usytuowanej przy tarasach nieistniejącego obecnie pałacu rodu Donnesmarcków, zwanego „Małym Wersalem”, będącego dziełem wybitnego francuskiego architekta Hektora Lefuela.

Odrestaurowano zabytkową elewację budynku z bogatym wystrojem rzeźbami oraz donicami kamiennymi na ścianach attyki.
W wyniku wykonanego remontu wewnętrznego budynku amfiteatru pomieszczenia zaadoptowano dla czasowego pobytu aktorów scenicznych. Wykonano pomieszczenia szatni dla aktorów z sanitariatami, pomieszczenia gospodarcze, ubikację ogólnodostępna dla widzów. Wykonano nowe przekrycie sceny amfiteatru. Wykonano remont widowni terenowej.
Całość terenu oświetlono nowym oświetleniem parkowym na słupach oraz podświetleniem elewacji budynku amfiteatru.

W ramach renowacji elementów zabytkowych wykonano remont 3-ch zabytkowych mis fontann z wykonaniem nowych instalacji wodno – kanalizacyjnej i elektrycznej dla przywrócenia funkcjonowania zabytkowych fontann. Wykonano nowe żelbetowe misy obłożone na ścianach wokoło cegłą klinkierową zgodnie z zabytkowym wykończeniem. Odrestaurowano kamienne obrzeża mis fontann.