Zadanie: Kompleksowa termomodernizacja budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

1. Nazwa zadania: „Kompleksowa termomodernizacja budynku rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”

2. Pełniona funkcja: Sprawowanie obowiązków Nadzoru Inwestorskiego

3. Strony Kontraktu:

ZAMAWIAJĄCY/INWESTOR: Uniwersytet Śląski w Katowicach
Ul. Bankowa 12
40-007 Katowice

NADZÓR INWESTORSKI: Inwestycje, Budownictwo, Handel
„Inwest - Complex” Sp. z o.o.
ul. Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice

WYKONAWCA: P.P.U Pro-Eko-Term Sp. z o. o
Ul. Żeliwna 41
40-852 Katowice

AUTOR PROJEKTU: Mirosław Polak/Marek Skwara Architekci
ul. Jordana 10/8
40-056 Katowice

4. Charakterystyka zadania:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013 oraz przez Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wartość Projektu: 6 549 795,16 zł Kwota umowna GW: 5 999 997,81 zł Data podpisania umowy z GW: 10.08.2012 r. Data rozpoczęcia robót: 22.08.2012 r. Data zakończenia robót: 31.07.2013 r.

W ramach realizowanej inwestycji wykonano:

  • termomodernizację wraz ze zmianą kolorystyki elewacji Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego zlokalizowanego w Katowicach przy ulicy Bankowej 12
  • modernizację instalacji grzewczo-chłodzącej piwnicy, parteru, I i II piętra w/w obiektu wraz z automatyką