Zadanie: Dobudowa do budynku kliniki holu wejściowego Centrum Onkologii w Gliwicach

NAZWA KONTRAKTU: Dobudowa do budynku kliniki holu wejściowego Centrum Onkologii w Gliwicach

ZAMAWIAJĄCY: Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział Gliwice

WYKONAWCA: Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.

NADZÓR INWESTORSKI: „INWEST - COMPLEX” Sp. z o.o. ul. Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice

WYBRANE DANE KONTRAKTOWE:
- Rozpoczęcie 5.07.2010
- Zakończenie 2.11.2011

Dane techniczne wykonanego zadania :
Dobudowa do budynku kliniki holu wejściowego o pow. 20x7 m i wys. 11.90 m