Zadanie: Centrum Nauk Stosowanych (CNS) – II etap Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

Zamawiający:
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice

Nadzór Inwestorski – Konsorcjum Firm:

(Lider Konsorcjum)
Inwestycje, Budownictwo, Handel
„Inwest-Complex” Sp. z o.o
ul. Góry Chełmskiej 15
44-100 Gliwice

(Partner)
Raciborskie Przedsiębiorstwo
Inwestycyjne Sp. z o.o.
ul. Lecznicza 7
47-400 Racibórz,

Wykonawca:

Mostostal Warszawa S.A.
ul. Konstruktorska 11A
02-673 Warszawa

Projektant:

ARPA Architektoniczna Pracownia Autorska Jerzego Gurawskiego
ul. Jarosława Maciejewskiego 7
61-606 Poznań

LOKALIZACJA:

Teren przeznaczony pod realizację inwestycji zlokalizowany jest w zachodniej części miasta Chorzowa i składa się z działek o łącznej powierzchni 18 423,2 m2 , przylegających od strony wschodniej do ul. 75 Pułku Piechoty, od strony północnej do ul. Śląskiej, od strony zachodniej do ul. Gwareckiej, a od strony południowej do Trasy Średnicowej.

WYBRANE DANE KONTRAKTOWE:

Data podpisania umowy GW: 04.08.2014 r.
Data podpisania umowy NI: 04.08.2014 r.
Data przekazania placu budowy: 13.08.2014 r.
Data rozpoczęcia robót: 20.08.2014 r.
Data zakończenia: 30.09.2015 r.
Wartość projektu: 35 911 303,00 PLN (brutto)

PODSTAWOWE DANE CHARAKTERYZUJĄCE OBIEKT:

 • Powierzchnia zabudowy II Etap: 1 460,00 m2
 • Kubatura: 21 754,00 m3
 • Powierzchnia użytkowa: 3 891,15 m2
 • Powierzchnia netto: 5 072,95 m2
 • Maksymalna wysokość obiektu od poz. ±0,00: 17,8 m
 • Ilość kondygnacji max.: IV
 • Długość elewacji północnej: 52,0 m
 • Długość elewacji południowej: 33,5 m
 • Długość elewacji zachodniej: 35,0 m
 • Długość elewacji wschodniej: 56,0 m

Zrealizowany zakres składa się z trzech bloków funkcjonalnych:
A - blok wschodni – naukowo-dydaktyczny, czterokondygnacyjny zawierający Pracownie Instytutu Fizyki
C - blok północny - naukowo-dydaktyczny, czterokondygnacyjny zawierający Pracownie Instytutu Chemii
B – blok północno-wschodni obsługująco-komunikacyjny, łączący bloki A i C

Budynek posadowiono na ławach i stopach fundamentowych żelbetowych monolitycznych. Ściany fundamentowe wykonano jako żelbetowe gr. 30cm i 20cm. Ściany zewnętrzne na poziomie przyziemia żelbetowe wylewane, grubości 30 i 20cm. Ściany wewnętrzne nośne i usztywniające żelbetowe wylewane grubość 20, 25 i 30cm. Ściany działowe murowane z bloczków z betonu komórkowego gr. 12cm oraz systemowe tj. 2x płyta GK 1,25cm dwustronna na podkonstrukcji wypełnionej wełną mineralną 10cm (grubość ścianki 15cm).
Płyty stropowe żelbetowe krzyżowo – zbrojone, monolityczne gr. 30cm i 20cm. Schody żelbetowe monolityczne wylewane na mokro. Szyb dźwigowy żelbetowy monolityczny, grubość 20cm, posadowiony na dylatowanej płycie dennej.
Układ warstw posadzek na gruncie stanowią: szlichta cementowa, styropian twardy EPS 100 (pod płytą żelbetową gr. 15cm EPS 200 gr. 6cm), folia PE zgrzewana, płyta żelbetowa B30 gr. 10cm, podsypka piaskowa gr. 30cm. W warstwach pod posadzkowych poszczególnych kondygnacji celem wytłumienia i nieprzenikania dźwięków zastosowano warstwę styropianu EPS 100 – gr. 5cm pod szlichtą cementową i warstwami pod posadzkowymi.
Ściany przyziemia ocieplono polistyrenem ekstradowanym XPS gr. 10cm, zaizolowano przeciwwilgociowo masą bitumiczną powłokową.
Układ warstw stropodachu stanowią: papa nawierzchniowa modyfikowana SBS termozgrzewalna, papa asfaltowa podkładowa zgrzewalna, styropian twardy EPS 100 gr. 20cm, warstwa spadkowa 3% styropian cięty w klin, paraizolacja – folia PE gr 0.2mm zgrzewana na stykach, płyta stropowa żelbetowa gr. 30cm. Odwodnienie dachów poprzez system podciśnieniowy.
Na powierzchni dachów wykonano ciągi technologiczne - przejścia i obejścia do obsługi i konserwacji urządzeń (na podkładzie z płyty OSB3 na wykonanej izolacji przeciwwodnej przyklejono dodatkową warstwę papy termozgrzewalnej w kolorze czerwonym ).
Ściany zewnętrzne żelbetowe nadziemia warstwowe - cegła klinkierowa w kolorze piaskowym gr. 12cm, pustka wentylacyjna gr. 2cm, wiatroizolacja oraz termoizolacja z wełny mineralnej gr. 10cm (poniżej terenu – polistyren ekstrudowany na wysokość 30cm ponad przylegający teren). Ściany zewnętrzne murowane z bloczków z betonu komórkowego gr. 24cm, ocieplone styropianem EPS 70 gr. 12cm, wykończone tynkiem cienkowarstwowym mineralnym na siatce, malowane farbą silikonową – RAL 9003 (biały).
W części komunikacyjnej (segmenty A i C) zamontowano sufit podwieszany, akustyczny, modułowy, rozbieralny (60x60). Sale seminaryjne wyposażono w sufity podwieszane modułowe 60cmx120cm i 60cmx60cm akustyczne, rozbieralne z konstrukcją nośną częściowo ukrytą – kryjące instalacje. W części pomieszczeń sufity tynkowane tynkiem gipsowym.
Posadzki korytarzy i ciągów komunikacyjnych wykonano z płytek gresowych gr. 1cm, szlifowanych, układanych na klej. Cokoły gresowe wysokości 10cm. Posadzki w pomieszczeniach naukowo – laboratoryjnych, pomocniczych, pracy cichej oraz administracyjne zostały wykonane zgodnie z wytycznymi technologii przekazanej przez Uniwersytet Śląski określonymi w PFU (odpowiednio posadzki żywiczne, wykładziny PCV, wykładziny dywanowe).
W pomieszczeniach sanitarnych posadzki wykonano z płytek gresowych, natomiast okładziny ścian z płytek ceramicznych białych 15x25cm w układzie pionowym do wysokości 220cm, powyżej tynk gipsowy + farba lateksowa biała. Ściany w laboratoriach segmentów A i C wykończone tynkiem gipsowym + farbą lateksową.
Balustrady wewnętrzne - zamontowano słupki z płaskowników stalowych 50x10mm mocowanych do żelbetu), wypełnienie z rurek stalowych Ø20mm mocowanych między słupkami w układzie poziomym, pochwyt drewniany bukowy w kolorze naturalnym – lakierowany Ø50mm.
Balustrady zewnętrze - wypełnienie i słupki z płaskowników stalowych, nierdzewnych 10x50mm, pochwyt z rury stalowej nierdzewnej 50x30mm. Drzwi zewnętrzne wykonano w konstrukcji aluminiowo-stalowej wypełnione szkłem bezpiecznym, rozwierane, zintegrowane z systemem fasadowym. Wszystkie drzwi ewakuacyjne zaopatrzone zostały w systemowy układ „paniczny” otwierane od wewnątrz.
W salach seminaryjnych, wykładowych, pomieszczeniach administracji i sanitariatach zamontowano drzwi pełne, wypełnione watą mineralną tłumiącą, okleina drewniana w kolorze jasna brzoza. Część drzwi jedno lub dwuskrzydłowe, zaopatrzone w naświetla górne ze szkła bezpiecznego w ramie drewnianej (jak futryna).
Drzwi do wydzielonej klatki schodowej w konstrukcji aluminiowo - stalowej wypełnione szkłem bezpiecznym półtora i dwu skrzydłowe otwierane w kierunku ewakuacji – EI-30, osadzone w przeszklonej ścianie EI-60.
Drzwi pomiędzy strefami wykonano w konstrukcji aluminiowo - stalowej wypełnione szkłem bezpiecznym o odporności EI-60, osadzone w przeszklonej ścianie EI-120. Okna segmentów A i C wykonano jako pasmowe rozwieralno – uchylne w konstrukcji na profilach aluminiowych RAL 9007. W części pomieszczeń okna wyposażono w żaluzje zewnętrzne oraz rolety (zasłony) wewnętrzne. W paśmie okien przyziemia zamontowano żaluzje aluminiowe w kolorze RAL 9007 mocowane nad oknami, opuszczane elektrycznie.

WYKAZ ZREALIZOWANYCH W RAMACH INWESTYCJI INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU

1. Elektryczna silnoprądowa:

 • Rozbudowa rozdzielnicy głównej/ dobudowa pola zasilającego (1 kpl)
 • Rozdzielnica główna RnN-2.1 (1 kpl)
 • Szynoprzewód dystrybucyjny 1250A (1 kpl)
 • Rozdzielnice administracyjne segment A RA/A (4 kpl)
 • Rozdzielnice administracyjne segment C RA/C (4 kpl)
 • Rozdzielnice laboratoryjne RL (59 kpl)
 • Rozdzielnica ogrzewania R.OB1 (1 kpl)
 • Rozdzielnica potrzeb transportowych RPT-1/B1 (1 kpl)
 • Rozdzielnice wentylacji RW/B1 (1 kpl)
 • Trasy kablowe, kanały kablowe DLP, rurki elektroinstalacyjne, zabezpieczenia przejść pożarowych, uszczelnienia pożarowych szachów kablowych
 • Wewnętrzne linie zasilające (YAKY, YKY, YDY)
 • Osprzęt elektroinstalacyjny ( gniazda 3f, gniazda ogólne 230V, pojedyncze i podwójne, gniazda komputerowe LAN i DATA pojedyncze i podwójne, gniazda telefoniczne, gniazda 230V IP44, 32A,63A, łączniki biegunowe, świecznikowe, schodowe i krzyżowe)
 • Wykonanie projektu wykonawczego, dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenie prób i testów niezbędnych do odbioru i uruchomienia instalacji, próbne uruchomienie, oznaczenie instalacji i urządzeń.

2. Elektryczna oświetlenia ogólnego, awaryjnego, nocnego

 • Oprawy oświetleniowe
 • Oprawy świetlówkowe
 • Wykonanie projektu wykonawczego, dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenie prób i testów niezbędnych do odbioru i uruchomienia instalacji, próbne uruchomienie, oznaczenie instalacji i urządzeń

3. Odgromowa i uziemiająca

 • bednarki
 • szyny, przewody i mostki wyrównawcze
 • rury osłonowe
 • złączki kontrolne
 • zaciski kontrolne
 • studzienka pobieracza z zaciskiem
 • Wykonanie projektu wykonawczego, dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenie prób i testów niezbędnych do odbioru i uruchomienia instalacji, próbne uruchomienie, oznaczenie instalacji i urządzeń

4. Przeciwpożarowa SAP

 • Centrala pożarowa nr 3 CSP10NN z akumulatorami (1 kpl)
 • Czujka dymu optyczna (243 kpl) i gniazda czujek (243 kpl)
 • Wskaźniki zadziałania małe (42 kpl)
 • Ręczne ostrzegacze pożarowe (21 kpl)
 • Moduły 1 wejście/1 wyjście
 • Moduły 4 wejścia/ 4 wyjścia
 • Materiały instalacyjne
 • Wykonanie projektu wykonawczego, dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenie pomiarów, uruchomienie instalacji, przeszkolenie użytkownika, przeprowadzenie prób i testów niezbędnych do odbioru i uruchomienia instalacji, próbne uruchomienie, oznaczenie instalacji i urządzeń

5. System oddymiania klatki schodowej

 • Centrala oddymiania (1 kpl)
 • Przycisk przewietrzania LT (1 kpl)
 • Przycisk oddymiania (3 kpl)
 • Materiały instalacyjne
 • Wykonanie projektu wykonawczego, dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenie pomiarów, uruchomienie instalacji, przeszkolenie użytkownika, przeprowadzenie prób i testów niezbędnych do odbioru i uruchomienia instalacji, próbne uruchomienie, oznaczenie instalacji i urządzeń

6. Dźwiękowy system ostrzegawczy DSO

 • Trasa kablowa pozioma w korycie siatkowym wraz z osprzętem
 • Szafa zasilająca (1 kpl)
 • Moduł kontroli linii
 • Wzmacniacz NP.-M322WG (3 kpl)
 • Interfejs wielokanałowy (1 kpl)
 • Głośnik sufitowy z maskownicą i metalową kopułą (90 kpl)
 • Głośnik ścienny w obudowie (159 kpl)
 • Materiały instalacyjne
 • Wykonanie projektu wykonawczego, dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenie pomiarów, uruchomienie instalacji, przeszkolenie użytkownika, przeprowadzenie prób i testów niezbędnych do odbioru i uruchomienia instalacji, próbne uruchomienie, oznaczenie instalacji i urządzeń

7. System monitoringu wizyjnego CCTV

 • Kamera Wewnętrzna PAN/TILT/ZOOM z uchwytem (6 kpl)
 • Zasilacz 12 VDC (6 kpl)
 • Materiały instalacyjne
 • Wykonanie projektu wykonawczego, dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenie pomiarów, uruchomienie instalacji, przeszkolenie użytkownika, przeprowadzenie prób i testów niezbędnych do odbioru i uruchomienia instalacji, próbne uruchomienie, oznaczenie instalacji i urządzeń

8. System sygnalizacji włamania i napadu SSWiN

 • Ekspander 8wejśc+8wyjść z zasilaczem (1 kpl)
 • Ekspander wejść (1 kpl)
 • Czujka ruchu podczerwieni dookólna (5 kpl)
 • Czujka ruchu podczerwieni (4 kpl)
 • Materiały instalacyjne
 • Wykonanie projektu wykonawczego, dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenie pomiarów, uruchomienie instalacji, przeszkolenie użytkownika, przeprowadzenie prób i testów niezbędnych do odbioru i uruchomienia instalacji, próbne uruchomienie, oznaczenie instalacji i urządzeń

9. System kontroli dostępu

 • Kontroler dostępu jednych drzwi (3 kpl)
 • Czytnik kart (3 kpl)
 • Zasilacz buforowy z akumulatorem (1 kpl)
 • Czujka kontaktronowa wpuszczana (4 kpl)
 • Czytnik kart (3 kpl)
 • Materiały instalacyjne
 • Wykonanie projektu wykonawczego, dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenie pomiarów, uruchomienie instalacji, przeszkolenie użytkownika, przeprowadzenie prób i testów niezbędnych do odbioru i uruchomienia instalacji, próbne uruchomienie, oznaczenie instalacji i urządzeń

10. System audio-video

 • Malowany ekran projekcyjny (9 kpl)
 • Tablica interaktywna (1 kpl)
 • Projektor sufitowy (8 kpl) z uchwytem sufitowym (8 kpl)
 • Projektor z krótką ogniskową (1 kpl) z uchwytem naściennym (1 kpl)
 • Przyłącze sygnałowe, kable przyłączeniowe, materiały instalacyjne
 • Wykonanie projektu wykonawczego, dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenie pomiarów, uruchomienie instalacji, przeszkolenie użytkownika, przeprowadzenie prób i testów niezbędnych do odbioru i uruchomienia instalacji, próbne uruchomienie, oznaczenie instalacji i urządzeń

11. Centrala telefoniczna

 • Centrala telefoniczna, karta rozszerzeń (5 kpl)
 • Wykonanie projektu wykonawczego, dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenie pomiarów, uruchomienie instalacji, przeszkolenie użytkownika, przeprowadzenie prób i testów niezbędnych do odbioru i uruchomienia instalacji, próbne uruchomienie, oznaczenie instalacji i urządzeń

12. System okablowania strukturalnego LAN

 • Drabinki, ramy montażowe, gniazda logiczne, kable światłowodowe, okablowanie strukturalne, złącza końcowe kabli światłowodowych, łączówki szczelinowe, kable telekomunikacyjne w korytach, kable krosowe
 • Stojak teletechniczny kompletny (2 kpl)
 • Patchpanel światłowodowy (2 kpl)
 • Patchpanel 24xRj45 (29 kpl)
 • Organizer poziomy 1U (33 kpl)
 • Patchpanel telefoniczny 50xRj45 (2 kpl)
 • Listwa zasilająca 230V (2 kpl)
 • Wykonanie projektu wykonawczego, dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenie pomiarów, uruchomienie instalacji, przeszkolenie użytkownika, przeprowadzenie prób i testów niezbędnych do odbioru i uruchomienia instalacji, próbne uruchomienie, oznaczenie instalacji i urządzeń

13. Węntylacja mechaniczna wraz z urządzeniami stanowiącymi komplet funkcjonalny

 • Kanały wentylacyjne w izolacji z uzbrojeniem: kształtkami, klapami p.poż, przepustnicami regulacyjnymi, nawiewnikami, kratkami wywiewnymi
 • Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna NW wraz z konstrukcjami (4 kpl)
 • Wentylator dachowy z podstawą dachową(17 kpl)
 • Wentylator kanałowy (5 kpl)
 • Automatyka instalacji wentylacyjnej
 • Wykonanie projektu wykonawczego, dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenie pomiarów, przeprowadzenie prób i testów niezbędnych do odbioru i uruchomienia instalacji, próbne uruchomienie, oznaczenie instalacji i urządzeń

14. Kanalizacja sanitarna

 • Rurociągi poziome i pionowe wraz z uzbrojeniem: rewizje czyszczakowe, kratki ściekowe, drzwiczki rewizyjne, podejścia do urządzeń sanitarnych , zabezpieczenia rur w przejściach p.poż.
 • Urządzenia sanitarne: miski ustępowe z płuczkami podtynkowymi, umywalki, pisuary, zlewozmywaki, zlewy
 • Wykonanie projektu wykonawczego, dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenie pomiarów, przeprowadzenie prób i testów niezbędnych do odbioru i uruchomienia instalacji, próbne uruchomienie, oznaczenie instalacji i urządzeń

15. Kanalizacja technologiczna dla dygestoriów i stołów

 • Rurociągi poziome i pionowe wraz z uzbrojeniem: rewizje czyszczakowe, drzwiczki rewizyjne, podejścia do urządzeń technologicznych (stoły laboratoryjne, digestoria), zabezpieczenia rur w przejściach p.poż.
 • Wykonanie projektu wykonawczego, dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenie pomiarów, przeprowadzenie prób i testów niezbędnych do odbioru i uruchomienia instalacji, próbne uruchomienie, oznaczenie instalacji i urządzeń

16. Kanalizacja deszczowa

 • Rurociągi poziome i pionowe wraz z uzbrojeniem: rewizje czyszczakowe, wpusty dachowe, drzwiczki rewizyjne, zabezpieczenia rur w przejściach p.poż., izolacja, elementy mocujące
 • Wykonanie projektu wykonawczego, dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenie pomiarów, przeprowadzenie prób i testów niezbędnych do odbioru i uruchomienia instalacji, próbne uruchomienie, oznaczenie instalacji i urządzeń

17. Instalacja gazowa wraz z systemem detekcji gazu GAZEX

 • Rurociągi wraz z armaturą odcinającą (kurki gazowe), elementami mocującymi, wężami podłączeniowymi do odbiorników, wywiewkami wentylacyjnymi szachtów
 • Wykonanie projektu wykonawczego, dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenie pomiarów, przeprowadzenie prób i testów niezbędnych do odbioru i uruchomienia instalacji, próbne uruchomienie, oznaczenie instalacji i urządzeń

18. Instalacja sprężonego powietrza

 • Rurociągi wraz z armaturą odcinającą (zawory odcinające), elementami mocującymi, wężami podłączeniowymi do odbiorników
 • Wykonanie projektu wykonawczego, dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenie pomiarów, przeprowadzenie prób i testów niezbędnych do odbioru i uruchomienia instalacji, próbne uruchomienie, oznaczenie instalacji i urządzeń

19. Instalacja próżni

 • Rurociągi wraz z armaturą odcinającą (zawory odcinające), elementami mocującymi
 • Wykonanie projektu wykonawczego, dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenie pomiarów, przeprowadzenie prób i testów niezbędnych do odbioru i uruchomienia instalacji, próbne uruchomienie, oznaczenie instalacji i urządzeń

20. Instalacja azotu

 • Rurociągi wraz z armaturą odcinającą, elementami mocującymi, wężami podłączeniowymi do odbiorników
 • Butlowe stacje rozprężania azotu
 • Wykonanie projektu wykonawczego, dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenie pomiarów, przeprowadzenie prób i testów niezbędnych do odbioru i uruchomienia instalacji, próbne uruchomienie, oznaczenie instalacji i urządzeń

21. Instalacje wody zimnej i ciepłej cyrkulacji

 • Rurociągi wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji wraz z armaturą odcinającą i regulacyjną, elementami mocującymi, wężami elastycznymi podłączeniowymi do armatury, izolacją
 • Baterie umywalkowe, baterie zlewozmywakowe, zawory pisuarowe, zawory czerpalne, prysznice ratunkowe, oczomyjki
 • Rurociągi instalacji hydrantowej wraz z armaturą, skrzynkami hydrantowymi z miejscem na gaśnice, zaworami hydrantowymi dn 25, wężami półsztywnymi dł. 30 m
 • Rurociągi wody chłodzącej do celów technologicznych wraz z armaturą odcinającą i regulacyjną, odpowietrznikami, elementami mocującymi, izolacją
 • Wykonanie projektu wykonawczego, dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenie pomiarów, przeprowadzenie prób i testów niezbędnych do odbioru i uruchomienia instalacji, próbne uruchomienie, oznaczenie instalacji i urządzeń

22. Instalacja ogrzewania i chłodzenia miejscowego

 • Klimatyzatory typu Split (32 kpl)
 • Grzejniki elektryczne (4 szt)
 • Wykonanie projektu wykonawczego, dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenie pomiarów, przeprowadzenie prób i testów niezbędnych do odbioru i uruchomienia instalacji, próbne uruchomienie, oznaczenie instalacji i urządzeń

23. Instalacja solarna

 • Kolektory słoneczne wraz z podstawami i konstrukcją pod kolektory,
 • Rurociągi wraz z armaturą odcinającą i regulacyjną, odpowietrznikami, elementami montującymi, izolacją, czujnikami
 • Automatyka instalacji solarnej
 • Wykonanie projektu wykonawczego, dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenie pomiarów, przeprowadzenie prób i testów niezbędnych do odbioru i uruchomienia instalacji, próbne uruchomienie, oznaczenie instalacji i urządzeń, napełnienie glikolem

24. Instalacja ciepła technologicznego i chłodu

 • Rurociągi ciepła z armaturą odcinającą i regulacyjną, zaworami trójdrożnymi, pompami, elementami montażowymi, elementami automatyki, izolacją
 • Rurociągi chłodu z armaturą odcinającą i regulacyjną, zaworami trójdrożnymi, pompami, elementami montażowymi, elementami automatyki, izolacją
 • Podłączenie nagrzewnic i chłodnic central wentylacyjnych
 • Wykonanie projektu wykonawczego, dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenie pomiarów, przeprowadzenie prób i testów niezbędnych do odbioru i uruchomienia instalacji, próbne uruchomienie, oznaczenie instalacji i urządzeń

25. Węzeł ciepła i chłodu

 • Zasobnik ciepłej wody (1 kpl)
 • Agregat absorpcyjny (1 kpl)
 • Drycooler (1 kpl)
 • Rurociągi preizolowane – połączenie węzłów etapu I i II
 • Armatura i uzbrojenie węzłów: zawory odcinające, zwrotne, regulacyjne, trójdrogowe, pompy, wymienniki, naczynia przeponowe, rurociągi i kolektory, konstrukcje wsporcze elementy mocujące, izolacje, elementy automatyki
 • Rurociąg gazu, ścieżka gazowa do agregatu absorpcyjnego, zawory gazowe, szafka gazowa z zaworem MAG, system bezpieczeństwa gazowego
 • Odprowadzenie spalin z agregatu absorpcyjnego: czopuch i komin wraz z konstrukcją
 • Wykonanie projektu wykonawczego, dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenie pomiarów, przeprowadzenie prób i testów niezbędnych do odbioru i uruchomienia instalacji, próbne uruchomienie, oznaczenie instalacji i urządzeń, napełnienie glikolem

26. System zarządzania budynkiem BMS + automatyka

 • Automatyka central wentylacyjnych z oprogramowaniem sterowników
 • Automatyka odciągów (wentylatory dachowe) z digestoriów z oprogramowaniem sterowników
 • Automatyka solarów z oprogramowaniem sterowników
 • Automatyka drycoolera
 • Automatyka węzła ciepła i chłodu wraz z oprogramowaniem sterowników
 • Wykonanie grafiki do BMS dla układów wentylacji, solarów, węzła ciepła i chłodu, integracja systemów BMS I i II etapu
 • Wykonanie projektu wykonawczego, dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenie pomiarów, przeprowadzenie prób i testów niezbędnych do odbioru i uruchomienia instalacji, próbne uruchomienie, oznaczenie instalacji i urządzeń