Zadanie: Centrum konferencyjno-administracyjno-hotelowe Węglokoks S.A. Katowice Giszowiec, ul. Pszczyńska 10

Inwestor: Węglokoks S.A.
Termin realizacji: 2003 – 2004
Pełniona funkcja: Nadzór Inwestorski

Zakres:

  • zespół czterech obiektów administracyjno – biurowych, w tym jeden objęty ochroną konserwatorską
  • powierzchnia użytkowa - 3.474,3 m2
  • kubatura - 17.228,3 m3
  • zagospodarowanie terenu – uzbrojenie terenu, rekultywacja parku, układ drogowy zewnętrzny i zewnętrzny wraz z parkingami