Zadanie: Budynek PET Centrum Onkologii w Gliwicach

Centrum Onkologii –Instytut im.M.Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, ul.Wybrzeże Armii Krajowej 15

15.11.2007- 31.12.2008 – Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego nad realizacją zadania:

  • Uruchomienie Ośrodka PET w Centrum Onkologii Instytucie im.M.Skłodowskiej –Curie Oddz. w Gliwicach
  • Wykonanie konstrukcji budynku PET wraz z łącznikiem oraz wyposażeniem w infrastrukturę niezbędną do pracy specjalistycznych urządzeń medycznych