Zadanie: Budowa zakładu przemysłowego w Siemianowicach Śląskich

NAZWA KONTRAKTU:
„Budowa Zakładu produkcji elementów stalowych do siedzeń samochodowych firmy Adient Seating Poland Sp. z o. o. wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Siemianowicach Śląskich”
INWESTOR:
Adient Seating Poland Sp. z o.o.
ul. H. Krupanka 93
41-100 Siemianowice Śląskie
WYKONAWCA:
Skanska S.A. z siedzibą w Warszawie
ul. Gen. J. Zajączka 9
01-518 Warszawa
PROJEKTANT:
ACI Sp. z o. o.
ul. Kamieńskiego 277/25
51-180 Wrocław
NADZÓR INWESTORSKI:
Inwestycje Budownictwo Handel „Inwest-Complex” Sp. z o.o.
ul. Góry Chełmskiej 15
44-100 Gliwice

Zakres Kontraktu obejmował:
- budowę hali głównej
- budowę hali pras
- budowę kanału technologicznego
- budowę budynków technicznych
- budowę zbiornika p.poż.
- budowę pompowni
- budowę biurowca
- budowę murów oporowych
- budowę parkingów
- budowę chodników
- budowę dróg wewnętrznych

Infrastruktura towarzysząca:
- wentylacja i klimatyzacja
- urządzenia grzewcze c.o. i c.t.
- ogrzewanie elektryczne
- instalacja gazowa
- instalacja hydrantowa i tryskaczowa
- wodociągi i kanalizacja
- instalacje skroplin i sprężonego powietrza
- sieci LAN
- SSP
- KD
- RCP
- CCTV
- BMS
- SAP
- Kanalizacja deszczowa
- Zbiorniki retencyjne
- Przepompownie i separatory

Podstawowe dane dotyczące zrealizowanego obiektu:
- Powierzchnia zabudowy: 38 870,12 m 2
- Powierzchnia użytkowa: 36 948,01 m 2
- Kubatura: 446 304,58 m 3
- Drogi wewnętrzne, chodniki, parkingi: ok. 29 400 m 2
- Ilość miejsc parkingowych: 137