Zadanie: Budowa Sali Obsługi Klientów dla potrzeb Inspektoratu ZUS w Katowicach

ZAMAWIAJĄCY:
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH O/ CHORZÓW
ul. Gen. H. Dąbrowskiego 45, 41-500 Chorzów

WYKONAWCA:>br> Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A.
ul. Drzymały 15, 40-059 Katowice

INŻYNIER KONTRAKTU:
„INWEST - COMPLEX” Sp. z o.o.,
ul. Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice

PROJEKTANT:
„Projektowanie Konstrukcyjno – Inżynieryjne” Bronisław Waluga
ul. Niedurnego 30, 41-709 Ruda Śląska

WYBRANE DANE KONTRAKTOWE:
Data podpisania umowy (roboty budowlane): 05.06.2013 r.
Data przekazania placu budowy: 17.06.2013 r.
Umowna data zakończenia według aneksu nr 2: 09.04.2014 r.
Zakończenie czynności Odbioru Końcowego: 09.04.2014 r.
Wartość zadania wg umowy brutto 3 677 348,05 zł
Wartość robót dodatkowych brutto 104 703,62 zł

Dane techniczne wykonanego zadania :
Powierzchnia zabudowy: 431,81 m2
Powierzchnia wszystkich pomieszczeń (netto): 757,32 m2
Powierzchnia całkowita (po obrysie wszystkich kondygnacji): 893,28 m2
Kubatura budynku (cześć nadziemna): 3108,79 m3

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:
Budynek SOK zlokalizowany został w południowej części działki budowlanej. Zaprojektowano go w kształcie litery „L”. W centralnej części budynek posiada nadbudowę w postaci piętra z nadwieszonym fragmentem nad częścią wejściową do obiektu. Obiekt jest budynkiem podpiwniczonym częściowo z dachem płaskim w postaci stropodachu z odwodnieniem wewnętrznym. Główne wejście do budynku od strony wschodniej. Zaprojektowano także wejście techniczne przy klatce schodowej od strony zachodniej.
Budynek dzieli się na:
piwnice- część archiwalno – techniczną,
parter – część dla klientów, sala obsługi,
piętro – przestrzeń dla pracowników +sala szkoleniowa.
Komunikacja odbywa się klatką schodową, dwubiegową i windą przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. W piwnicy znajdują się dwa pomieszczenia magazynowe – archiwa , w których na regałach stałych i przesuwnych składowane będą akta Inspektoratu ZUS w Katowicach. W piwnicach mieszczą się poza tym pomieszczenia techniczne przyłączy, sanitariat. Na parterze zlokalizowane są stanowiska obsługi klientów w dwóch skrzydłach. Przy wejściu z wiatrołapu znajduje się lada informacyjna oraz kącik dla dzieci. Za informacją zlokalizowane są sanitariaty (męski, damski i dla os. niepełnosprawnych) oraz pokój dla matek z dziećmi. W wiatrołapie zlokalizowany będzie urzędomat, a w Sali Obsługi Klientów wszystkie takie niezbędne elementy jak: biletomaty, tablice informacyjne, monitory. Na piętrze zlokalizowano pomieszczenie biurowe dla pracowników z sekretariatem oraz salę szkoleniową z własnym aneksem za drzwiami przesuwnymi. W centralnej części znajduje się archiwum podręczne przyjętych bieżących dokumentów i przylegające do niego pomieszczenie serwerowi i UPS.
Budynek w konstrukcji szkieletowej, układ płytowo – słupowy ze schodami żelbetowymi monolitycznymi. Piwnice z bloczków betonowych, ławy i ściągi żelbetowe. Pod słupy wykonano stopy fundamentowe. W części niepodpiwniczonej kolumny żelbetowe –pale prefabrykowane 25cm x 25cm.
Budynek obłożony płytami elewacyjnymi LAMINAM w dwóch kolorach. Stolarka okienna i drzwiowa w kolorze ciemnoszarym. Od strony placu przed wejściem fasada parteru przeszklona. Wiatrołap także jako konstrukcja przeszklona – samonośna. Droga dojazdowa i parkingi projektowane są z kostki brukowej. Dziedziniec wybrukowany kostką betonową. Teren ogrodzony niskim dyskretnym powiązanym z zielenią ogrodzeniem. Aranżacja zieleni z wykorzystaniem istniejącego drzewostanu.
Budynek wyposażony w:
System sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu
System telewizji dozorowej
System przywoławczy Madiopt care
Systemu sygnalizacji pożaru
Instalacja CO
Przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Instalacje elektryczne