Zadanie: Budowa rzymsko-katolickiego kościoła w Nowej Wsi w Gminie Lubomia

PODSTAWOWE DANE KONTRAKTOWE

Nazwa Kontraktu:
Budowa rzymsko-katolickiego kościoła w Nowej Wsi w Gminie Lubomia wraz z zagospodarowaniem terenu
Zamawiający:
Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Józefa Robotnika w Nieboczowach
Ul. Wiejska 68
44-360 Lubomia

Wykonawca:
P.U. BORBUD Sp. z o.o.
47-400 Racibórz
Ul. Wodna 21

Projektant :
„ARCHiTEKT” studnio projektowe Paweł Kuczyński
Rybnik
ul. Rymera 4

Nadzór Inwestorski:
Inwestycje, Budownictwo, Handel Inwest – Complex Sp. z o.o.
ul. Góry Chełmskiej 15
44-100 Gliwice

Wybrane dane Kontraktowe:
Data podpisania umowy z Wykonawcą: 19.11.2014 r.
Data przekazania placu budowy: 24.11.2014 r.
Rzeczywista data zakończenia 30.09.2016 r.
Całkowita wartość robót: 4.178.466,14 zł brutto

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE:
Kubatura brutto: ~5040,0m3
Pow. użytkowa: 605,70m2
Pow. zabudowy: 471,00m2
Pow. całkowita: 883,50m2
Wysokość do kalenicy: ~13,15m. (max 16m. wg MPZP)
Wysokość wieży: ~28,00m
Długość: 35,45m
Szerokość: 20,60m.

FORMA OBIEKTU:
Budynek kościoła wykonano na planie krzyża jako jednonawowy, przecięty transeptem. Całość przekryta dachami dwuspadowymi o kącie nachylenia 40°. Na środku elewacji frontowej zlokalizowano wieżę, przez którą prowadzi główne wejście do kościoła. Bryła budynku nawiązuje do istniejącego kościoła w Nieboczowach, natomiast zwieńczenie wieży i sygnaturki oraz zastosowany materiał w sposób nowoczesny odnosi się do pierwotnego kościółka drewnianego z Nieboczów, który obecnie znajduje się na terenie skansenu w Chorzowie. Całości nadano współczesny charakter, z zachowaniem poszanowania dla tradycyjnej formy.

FUNKCJA OBIEKTU ORAZ ZAKRES WYKONANYCH PRAC:
Wykonano kościół z zapleczem, zawierający jedną nawę główną z prezbiterium, dwie zakrystie wewnątrz kościoła - po obu stronach prezbiterium połączone zewnętrznie łącznikiem, w którym zlokalizowano WC oraz klatkę schodową prowadzącą do piwnicy i na poddasze. Wc ogólnodostępne, przeznaczone również dla osób niepełnosprawnych, udostępniono z zewnątrz. Wnętrze kościoła przewidziano jako jednoprzestrzenną nawę o szerokości 11,7m i wysokości 9,5m zwieńczoną kolebką. Prezbiterium wykonano na całą szerokość nawy głównej. Poziom prezbiterium podniesiono o 45cm w stosunku do pozostałej części kościoła. Pomiędzy nawą główną i prezbiterium zlokalizowano transept o szerokości 7,4m i wysokości 8,5m. Na osi transeptu umieszczono wejścia boczne z wiatrołapami dostawionymi do głównej bryły transeptu. Wejście główne do kościoła odbywa się poprzez przedsionek umieszczony w przyziemiu wieży. Od strony wejścia głównego wykonano chór w formie antresoli, na który prowadzi otwarta klatka schodowa usytuowana w tylnej części nawy głównej. Za prezbiterium przewidziano strefę zaplecza kościelnego: dwie zakrystie, pomieszczenie archiwum, wc dla służby liturgicznej, klatkę schodową oraz wc dla niepełnosprawnych dostępne z zewnątrz z poziomu terenu. Pod strefą zaplecza zaplanowano podpiwniczenie z kotłownią oraz pomieszczeniami gospodarczymi, natomiast nad strefą zaplecza przewidziano poddasze nieużytkowe pełniące funkcję magazynową.

Zgodnie z opinią wykonaną przez rzeczoznawcę konserwatorskiego istniejącego wyposażenia kościoła w Nieboczowach zostało zagospodarowane w nowym obiekcie. Przeniesienie zostało poprzedzone naprawieniem, odnowieniem i przywróceniem elementów do stanu pierwotnego (w tym do pierwotnej kolorystki). Prace zostały wykonane zgodnie z harmonogramem prac konserwatorskich, zgodnie z zaleceniami opinii konserwatorskiej, przez wyspecjalizowaną pracownię konserwacji zabytków. Przeniesiono wraz z restauracją następujące elementy wyposażenia:

 • ołtarz główny
 • ołtarz posoborowy
 • ołtarze boczne
 • ambona
 • zaplecek z baldachimem
 • balaski boczne
 • chrzcielnica
 • konfesjonał
 • stacje drogi krzyżowej
 • żyrandole oraz kinkiety
 • organy wraz z prospektem
 • trzy figury świętych
 • obraz św. Józefa

W budynku kościoła wykonano następujące instalacje:

 • instalację wentylacji i klimatyzacji;
 • instalację grzewczą z kotłownią gazową;
 • instalację hydrantową;
 • instalację wodno-kanalizacyjną;
 • instalację kanalizacji deszczowej wraz z zewnętrzną instalacją odwodnieniową;
 • instalację elektryczną i oświetleniową obejmującą teren, elewacje kościoła oraz wnętrze;
 • instalację nagłośnieniową;
 • instalację odgromową;
 • instalację alarmową i monitoring;