Zadanie: Budowa, rozbudowa i modernizacja Górnośląskiego Szpitala Onkologicznego w Gliwicach

Inwestor: Centrum Onkologii Instytut M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
Termin realizacji: 1990 - 2002,br> Pełniona funkcja: Zastępstwo Inwestycyjne

Zakres:

 • klinika z przychodniami i budynkiem diagnostyczno – zabiegowym - 583 łóżka
 • Blok Operacyjny - 6 sal
 • budynek rezonansu magnetycznego
 • Zakład Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej
 • Zakład Teleradioterapii
 • Zakład Brachyterapii
 • prosekura
 • kuchnia - 2000 posiłków/dobę
 • kompleks pralniczy - 1 t/dobę
 • kotłownia olejowo – gazową - 5,2 MW
 • spalarnia odpadów – 1,0 – 1,5 t/dobę
 • centralna stacja uzdatniania wody
 • system dekontaminacji ścieków izotopowych
 • centralna szatnia personelu
 • powierzchnia użytkowa – 32.000 m2
 • kubatura – 314.000 m3
 • infrastruktura techniczna
 • drogi, place, chodniki – 18.000 m2
 • łączna powierzchnia zagospodarowania terenu – 103.000 m2
 • usługi doradcze, konsulting, planowanie inwestycji