Zadanie: Budowa (pod klucz) osiedla mieszkaniowego Jodłowa – Wschód w Zabrzu w ramach budownictwa zastępczego dla DTŚ

Inwestor: Urząd Miejski w Zabrzu
Termin realizacji: 2004 – 2006
Pełniona funkcja: Nadzór Inwestorski

Zakres:

  • liczba mieszkań – 433
  • powierzchnia zabudowy – 2.870 m2
  • powierzchnia użytkowa – 6.057 m2
  • kubatura – 25.812 m3