Zadanie: Budowa placu parkingowego dla 25 autobusów za halą Stacji Obsługi Pojazdów znajdującego się na terenie PKM Sp. z o.o. w Gliwicach

NAZWA KONTRAKTU:

„Budowa placu parkingowego dla 25 autobusów za halą Stacji Obsługi Pojazdów znajdującego się na terenie PKM Sp. z o.o. w Gliwicach”

INWESTOR:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. ul. Chorzowska 150 44-100 Gliwice

WYKONAWCA:

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A., ul. Nad Bytomką 1  44-100 Gliwice

PROJEKTANT:

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A., ul. Nad Bytomką 1  44-100 Gliwice

NADZÓR INWESTORSKI:

Inwestycje Budownictwo Handel „Inwest-Complex” Sp. z o.o. ul. Góry Chełmskiej 15  44-100 Gliwice

WYBRANE DANE KONTRAKTOWE:

Data podpisania Umowy z Wykonawcą: 3.03.2017 r.
Data przekazania placu budowy: 6.03.2017 r.
Data rozpoczęcia robót: 7.03.2017 r.
Data zakończenia robót wg Umowy: 12.10.2017 r.
Rzeczywista data zakończenia robót: 28.09.2017 r.

Zakres Kontraktu obejmował:

- Rozebranie dróg dojazdowych i placu manewrowo-postojowego
- Niwelację terenu oraz korytowanie
- Budowę placu manewrowo-postojowego i odtworzenie dróg dojazdowych
- Budowę nowej oraz przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej
- Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego