Zadanie: Budowa Opolskiego Centrum Wysokich Technologii dla Projektu „Budowa instytucji otoczenia biznesu – Opolskie Centrum Wysokich Technologii na rzecz Zrównoważonego Rozwoju

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
„inwestujemy w Twoją przyszłość”

ZAMAWIAJĄCY: ATMOTERM Spółka Akcyjna, ul. Łangowskiego 4, 45-031 Opole

WYKONAWCA: BIL Spółka z o.o. – lider konsorcjum, ul. Usługowa 6, 45-127 Opole
Elemont Spółka z o.o. – partner konsorcjum, ul. Wiejska 72b, 46-021 Brzezie k/Opola
Teleintegra Inwestycje S.C. – partner konsorcjum, ul. Dworska 2b, 45-752 Opole

INŻYNIER KONTRAKTU: „INWEST - COMPLEX” Sp. z o.o., ul. Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice

PROJEKTANT: Delta Projekt, ul. 11 Listopada 14, 45-093 Opole

WYBRANE DANE KONTRAKTOWE:
Przekazanie placu budowy: 17.09.2012 r.
Data zakończenia robót: 23.07.2014 r.
Wartość zadania: 7 842 652,20 zł brutto

Dane techniczne wykonanego zadania :

 • Długość: 18,10 m
 • Szerokość: 16.30 m
 • Wysokość: 15,45 m
 • Powierzchnia zabudowy: 316,92 m2
 • Powierzchnia użytkowa całkowita: 1480,84 m2
 • Powierzchnia użytkowa biurowa: 759,59 m2

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

Zgodnie z Programem funkcjonalno – użytkowym (PFU) obiekt jest budynkiem w formie prostej bryły z oszczędną artykulacją, charakterystyczną dla zabudowy oficynowej, obejmującym:
Poziom (-1) – garaż, pomieszczenia techniczne i gospodarcze,
Parter (0) – holl, pokój ochrony, duża sala konferencyjna, serwerownia i biura, Piętra typowe (1,2,3) – biura z wymaganym zapleczem, sala konferencyjna,
Dach (4) – przestrzeń dla urządzeń klimatyzacji (centrale, zewnętrzne jednostki VRV) osłonięta widokowo i akustycznie ścianami attyki.
Zagospodarowanie terenu z zapewnieniem dojścia, dojazdu i miejsc parkingowych.
Obiekt jest budynkiem biurowym klasy A wyposażonym w system BMS, przeznaczonym do pracy ok. 100 osób, w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych.
Konstrukcja przegród zewnętrznych obiektu, wykorzystanie ekologicznych źródeł energii, zastosowanie systemów odzysku ciepła ma na celu osiągnięcie współczynnika EP na poziomie nie większym niż 100 kWh/m2/rok zapewni niskie koszty eksploatacji budynku.
Budynek został wyposażony w następujące instalacje wewnętrzne:

 • centralnego ogrzewania
 • wodno – kanalizacyjną
 • wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej
 • odzysku ciepła
 • klimatyzacji w systemie VRV
 • elektryczną
 • oświetlenia ewakuacyjnego
 • niskoprądowe (przeciwpożarowa, telefoniczna, teleinformatyczna, telewizji przemysłowej, alarmowa)