Zadanie: Budowa krytej pływalni w Paniówkach

Gmina Gierałtowice, ul.Ks.Roboty 48

05.01.2006 – 31.12.2009 – Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania : Budowa gminnej krytej pływalni w Paniówkach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół basenu- wykonaniem parkingów, dróg, chodników, oświetlenia oraz zieleni ozdobnej.

Budowa obiektu o kubaturze 23 825 m3, o charakterze sportowo-dydaktyczno-rekreacyjnymi z dwoma nieckami basenowymi, salą konferencyjną , bufetem .
Obiekt w całości przystosowany dla osób niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach.