Zadanie: Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 2 w Woli

Inwestor: Gmina Miedźna
Termin realizacji: 2002 – 2004
Pełniona funkcja: Nadzór Inwestorski

Zakres:

  • budowa krytej pływalni sportowo-rekreacyjnej z zapleczem odnowy biologicznej i gastronomicznym
  • powierzchnia użytkowa - 3.962 m2
  • kubatura 20.960 m3
  • baseny o wymiarach 25x12,5 oraz 12,5x6 m
  • zagospodarowanie terenu wraz z kompleksowym układem komunikacyjnym (drogi, parkingi, chodniki)