Zadanie: Budowa dwóch budynków komunalnych w Tarnowskich Górach

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Tarnowskie Góry – Urząd Miejski ul. Rynek 4, 42-600 Tarnowskie Góry

INWESTOR ZASTĘPCZY:

Inwestycje, Budownictwo, Handel „Inwest - Complex” Sp. z o.o. ul. Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice

WYKONAWCA:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Sp. z o.o. ul. Cementowa 3, 10-429 Olsztyn

PROJEKTANT, NADZÓR AUTORSKI:

Zalewski Architecture Group ul. Kościuszki 30/9, 44-100 Gliwice

Data podpisania Umowy: 26.01.2015 r.
Umowna data zakończenia: 25.09.2016 r.
Rzeczywista data zakończenia: 14.03.2017 r.
Wartość Kontraktu: 10 505 983,49 zł brutto

Przedmiotem inwestycji była realizacja dwóch budynków o 4- kondygnacjach nadziemnych po 36 mieszkań w każdym wraz z 1-kondygnacja podziemną. Zagospodarowanie terenu obejmowało wykonanie dróg dojazdowych, parkingów, terenów zieleni oraz komunikacji pieszej, wraz z oświetleniem oraz elementami małej architektury. W ramach niezbędnej infrastruktury zostały wykonane przyłącza do budynków wraz z przełożeniem sieci istniejących kolidujących z inwestycją.


Podstawowe dane

Wymiary budynku 34,5 x 31,5 m
Wysokość budynku 14 m
Powierzchnia zabudowy Pz 668,93 m2
Powierzchnia całkowita Pck 3 485,60 m2
Kubatura budynku brutto Kbb 11 056,31m3

Bilans powierzchni użytkowej budynku A

PU Powierzchnia użytkowa mieszkań 1 831,63 m2
PS Powierzchnia usługowa (piwnice, pom. na wózki) 417,94 m2
PK Powierzchnia komunikacji (klatki schodowe, korytarze) 532,18 m2
Powierzchnia NETTO (PU+PS+PK) 2 781,75 m2

Bilans powierzchni użytkowej budynku B

PU Powierzchnia użytkowa mieszkań 1 831,63 m2
PS Powierzchnia usługowa (piwnice, pom. na wózki) 418,86 m2
PK Powierzchnia komunikacji (klatki schodowe, korytarze) 531,26 m2
Powierzchnia NETTO (PU+PS+PK) 2 781,75 m2

Zestawienie powierzchni terenu

Zakres opracowania 12 260,00 m2
Wielkość terenu przeznaczonego pod inwestycję 10 561,00 m2 tj. (100%)
Powierzchnia zabudowy 1 377,80 m2 tj. (13%)