Zadanie: Budowa drogowego przejścia granicznego Zwardoń – Myto

Inwestor: Zakład Drogowych Przejść Granicznych przy ŚUW w Katowicach
Termin realizacji: 2001 – 2004
Pełniona funkcja: Inwestor Zastępczy

Zakres:

  • obiekty przejścia granicznego o pow. użytkowej 6.919,94 m2 i kubaturze 32.740,12 m3
  • nawierzchnie dróg, parkingów, chodników z asfaltobetonu, kostki betonowej i betonowe o powierzchni 26.323 m2
  • budowa uzbrojenia nadziemnego i podziemnego